Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  14.03.2014

  Nadal warto mieć spółkę komandytową

  Nadal warto mieć spółkę komandytową

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Spółka komandytowa jest wciąż bardzo atrakcyjną formą prowadzenia biznesu. W zeszłym roku definitywnie zrezygnowano z objęcia jej podatkiem CIT i dzięki spółce komandytowej przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z jednokrotnego opodatkowania zysków nie ponosząc przy tym osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

   

  W zeszłym roku media dość głośno informowały o planach objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT, natomiast o pomyślnym zakończeniu tej kwestii i rezygnacji Ministerstwa Finansów ze swoich zamiarów, pisały już zdecydowanie mniej. Informacja o utrzymaniu dotychczasowych, korzystnych zasad opodatkowania spółek komandytowych, mimo że stanowiła bardzo dobrą wiadomość dla wielu przedsiębiorców prowadzących biznes w tej właśnie formie, przeszła bez większego echa. My pisaliśmy o tym kilkukrotnie, m.in. w artykule Komandytowa definitywnie uratowana!

   

   

  Przypomnijmy zatem, że w lutym zeszłego roku pojawiły się liczne informacje o zamiarze Ministerstwa Finansów objęcia od 1 stycznia 2014 roku podatkiem CIT nie tylko spółek komandytowo-akcyjnych, ale również samych spółek komandytowych (a przez pewnien czas planowano objąć spółki komandytowe podatkiem CIT od 1 stycznia 2015 roku). Ministerstwo Finansów forsowało ten nieracjonalny pomysł aż do października zeszłego roku, kiedy to na etapie prac sejmowych definitywnie wycofano się z opodatkowania spółek komandytowych CIT-em. Ostatecznie w dniu 12 grudnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustaw podatkowych, która nie przewiduje objęcia CIT-em spółek komandytowych – nadal są one jednokrotnie opodatkowane i nie ma żadnych dalszych planów zmian zasad opodatkowania tych spółek. W prasie pojawiają się niekiedy odmienne informacje. Opublikował je na przykład dnia 11 marca 2014 r. portal finansowy Money.pl. Jednakże są to informacje całkowicie błędne i mogą wynikać z braku rzetelności dziennikarskiej. Autor artykułu jako nowe potraktował informacje z lutego 2013 roku i obwieścił je czytelnikom jako news.

  Pomimo opisanych planów Ministerstwa Finansów, spółki komandytowe wcale nie straciły na popularności w 2013 roku. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2013 roku było w Polsce zarejestrowanych 12.658 spółek komandytowych. Oznacza to, że rok 2013 przyniósł przyrost liczby spółek komandytowych o 20,6% (szczegółowe statystyki opisujemy w artykule Ile jest spółek komandytowych?). Nie jest to co prawda rekordowy przyrost, ale należy go uznać za znaczący w kontekście wspomnianych planów Ministerstwa Finansów. Wzrost ten dowodzi bowiem, że polscy przedsiębiorcy docenili również inne - poza jednokrotnym opodatkowaniem - zalety spółki komandytowej, takie jak np. możliwość wyłączenia osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, czy też elastyczność jej konstrukcji i możliwość dopasowania umowy spółki do konkretnych potrzeb danego przedsięwzięcia gospodarczego. Teraz, gdy wiadomo już, że spółki komandytowe nie zostały objęte CIT-em i nadal mogą cieszyć się jednokrotnym opodatkowaniem, ich popularność na pewno jeszcze wzrośnie.

  Naszym zdaniem warto przy każdej okazji przypominać o tym, że planowane niekorzystne zmiany podatkowe nie weszły w życie i spółki komandytowe nadal mogą służyć jako bardzo atrakcyjna forma prowadzenia biznesu, również na płaszczyźnie podatkowej. Uważamy też, że każdy przedsiębiorca powinien rozważyć prowadzenie swojej działalności w tej właśnie formie prawnej. Warto przy tym wyjaśnić, że nie musi się to wiązać z zakładaniem nowej spółki komandytowej, gdyż możliwe jest przekształcenie prowadzonego już biznesu w taką spółkę, której będą przysługiwać wszystkie prawa (w tym koncesje i zezwolenia) oraz obowiązki związane z prowadzoną dotychczas działalnością.

   

  Tomasz Rutkowski

   

  Tagi suma komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi suma komandytowa