Polityka prywatności


  I. Administrator danych osobowych

   

  Administratorem danych osobowych jest PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 107 (60-313 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000935503, REGON: 301555950, NIP: 7792382586.

   

  We wszystkich sprawach związanych z polityką prywatności, w tym w szczególności w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami drogową mailową pisząc na adres kancelaria@pragmatiq.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty wysyłając list na adres PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak S.K.A., ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań, bądź telefonicznie pod numerem 61 8 618 618.

   

  II. Dane osobowe

   

  1. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Użytkownika Serwisu Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, w szczególności formularza zapisu na newsletter i formularz zamówienia usługi kontaktu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgoda Użytkownika Serwisu.
  2. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane będą wyłącznie w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika Serwisu, tj. przesłania newslettera lub podjęcia kontaktu telefonicznego w związku z zamówieniem usługi.
  3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do podjęcia czynności, o których mowa powyżej.
  5. W zakresie przesłania newslettera, Użytkownik Serwisu w każdej chwili może sprostować przekazane dane osobowe oraz zażądać ich usunięcia rezygnując z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi Serwisu przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  6. W zakresie kontaktu utrwalonego w formie podlegającej archiwizacji, Użytkownik Serwisu ma prawo zażądać przedstawienia całości zarchiwizowanej korespondencji i jej usunięcia, chyba że dalsza archiwizacja korespondencji jest uzasadniona ze względu na nadrzędny interes Administratora.
  7. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych GETRESPONSE sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3 (80-387 Gdański), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000187388, REGON: 192998251, NIP: 9581468984, w celu wysyłki newsletterów za pomocą systemu GetResponse.
  8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • sprostowania, poprawiania swoich danych,
   • usunięcia danych,
   • ograniczenia przetwarzania danych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  III. Pliki Cookies

   

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 107 (60-313 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000935503, REGON: 301555950, NIP: 7792382586.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

   

  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Pojęciom pisanym wielką literą w Polityce Prywatności przydaje się znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Serwisu.
  2. Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie między innymi z uwagi na zmiany techniczne Serwisu, nowe funkcjonalności, itp. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności odnoszą skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.

   

   

   

   

   

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.