Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  02.11.2017

  Zaliczki na podatek dochodowy w spółce komandytowej – kto je płaci?

  Zaliczki na podatek dochodowy w spółce komandytowej – kto je płaci?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Uzyskiwanie dochodów ze spółki komandytowej wiąże się z koniecznością odprowadzania do urzędu zaliczek na podatek dochodowy. Czy w spółkach komandytowych obowiązek ten ciąży na wspólniku czy na spółce?

   

  Zaliczki od wspólnika, nie od spółki

   

  Wspólnik spółki komandytowej powinien samodzielnie wpłacić na rachunek urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

   

  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychody wspólnika (osoby fizycznej) z udziału w spółce komandytowej uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji na każdym ze wspólników spółki komandytowej spoczywa obowiązek rozpoznania przypadających na niego przychodów i kosztów podatkowych spółki, obliczenia podatku i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy.

   

  Oczywiście w praktyce wyliczenia kwoty przychodów, kosztów, a w konsekwencji kwoty zaliczki na podatek dokona księgowość spółki komandytowej. Jednak sama wpłata zaliczki do urzędu powinna być już dokonana przez wspólnika.

   

  Przy czym, jeżeli wspólnik prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą lub jest jednocześnie wspólnikiem w innych spółkach osobowych (komandytowych, partnerskich czy jawnych), to przychody i koszty również z tych źródeł będą miały wpływ na wysokość zaliczki na podatek należnej od tego wspólnika.

   

  Trzeba mieć na uwadze, że obowiązek zapłaty zaliczki powstanie niezależnie od tego, czy spółka komandytowa faktycznie wypłaciła wspólnikom zysk (zaliczkę na poczet zysku) czy nie.

   

  Przekształć się w komandytową! Bez zbędnych kosztów, bez problemów, bezpiecznie.

  Czytaj więcej

   

  Metody zapłaty zaliczek

   

   

  Na zasadach takich samych jak dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wspólnik może zdecydować o wyborze kwartalnej bądź uproszczonej formy wpłaty zaliczek. O korzyściach wyboru zaliczek uproszczonych możesz przeczytać w artykule Kiedy warto wybrać tzw. zaliczki uproszczone? 

   

  Finansowanie zapłaty zaliczek

   

  Pieniądze niezbędne na zapłatę zaliczek na podatek dochodowy wspólnicy mogą wypłacić sobie ze spółki w formie zaliczek na poczet przyszłego zysku. Zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jak i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wypłata wspólnikowi zaliczki na poczet zysku jest zdarzeniem neutralnym podatkowo, ponieważ w spółce komandytowej występuje jednokrotne opodatkowanie.

   

  O konsekwencjach podatkowych pobrania zaliczek w wysokości przekraczającej udział w zysku wspólnika dowiesz się więcej z artykułu Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą co miesiąc pobierać pieniądze z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej? Jeśli tak, to jak ustalać kwoty możliwe do wypłacenia każdemu ze wspólników?

   

  Zapłata zaliczki przez spółkę - wyjątek

   

  Spółka komandytowa może opłacić zaliczkę na podatek wspólnika ze swojego rachunku bankowego, ale tylko wówczas, gdy wysokość zaliczki nie przekroczy 1 tys. zł. Trzeba przy tym pamiętać, aby treść dowodu zapłaty (tytuł przelewu) jednoznacznie wskazywał, że zapłata dotyczy zobowiązania wspólnika, a nie spółki.

   

  Obejrzyj nasz film instruktażowy: Jak przekształcić firmę w spółkę komandytową?

   

   

   

  Krzysztof Smach

  Tagi wspólnicy zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi wspólnicy zysk