Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  17.05.2018

  Czy komandytariusz musi zwrócić nadwyżkę pobranych zaliczek na poczet zysku nad zyskiem wypracowanym przez spółkę i przypadającym wspólnikowi?

  Czy komandytariusz musi zwrócić nadwyżkę pobranych zaliczek na poczet zysku nad zyskiem wypracowanym przez spółkę i przypadającym wspólnikowi?

  Nie, komandytariusz nie jest zobowiązany do zwrotu tej nadwyżki z mocy prawa. Jednakże spółka po zamknięciu roku obrotowego i powzięciu uchwały o podziale zysku (lub pokryciu strat) może domagać się od wspólnika zwrotu nadwyżki pobranych zaliczek nad zyskiem przepadającym wspólnikowi za dany rok obrotowy. Wówczas wspólnik będzie zobowiązany do zwrotu tej nadwyżki.


  O tym, że wspólnik spółki komandytowej może pobierać w trakcie roku zaliczki na poczet zysku na łamach komandytowej.pl już pisaliśmy (zobacz tutaj).


  Istotną kwestią dla każdego wspólnika spółki komandytowej jest wyjaśnienie zagadnienia, co w przypadku, gdy przez cały rok wspólnik sp.k. pobierał zaliczki na poczet zysku, a po podliczeniu tych zaliczek okazało się, że przewyższyły one wartość przypadającego na niego zysku spółki? Czy wówczas wspólnik musi zwrócić spółce tę różnicę?

   

  Jako, że spółka komandytowa podlega rygorom narzuconym przez ustawę o rachunkowości, po zakończeniu każdego roku obrotowego spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe, zatwierdzić je oraz podjąć i złożyć do sądu m.in. uchwałę o podziale zysku lub pokryciu strat. Od momentu podjęcia przez wspólników uchwały o podziale zysku (lub pokryciu straty) za rok ubiegły, powstaje roszczenie spółki o zwrot nadwyżki pobranych zaliczek nad zyskiem przypadającym danemu wspólnikowi. Nie oznacza to jednak, że wspólnik będzie musiał zwrócić spółce pobrane pieniądze. Jeśli spółka nie wystąpi z odpowiednim żądaniem, wspólnik nie będzie musiał zwracać tej nadwyżki.


  Ostateczną datą rozliczenia się wspólnika z pobranych zaliczek jest dopiero moment jego wystąpienia ze spółki. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, występującemu wspólnikowi wypłaca się jego udział kapitałowy. Wartość tego udziału kapitałowego oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Zaliczki pobrane ponad przypadający danemu wspólnikowi zysk spółki pomniejszają udział kapitałowy wspólnika. Przez co może się okazać, że jego udział kapitałowy będzie ujemny (nawet w przypadku, gdy wartość zbywcza majątku spółki będzie dodatnia). Wówczas, zgodnie z art. 65 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik będzie zobowiązany zwrócić spółce brakujące wartości.


  Należy jednak mieć na uwadze konsekwencje podatkowe wystąpienia nadwyżki pobranych zaliczek ponad zysk przypadający wspólnikowi, o których pisaliśmy tutaj, które w ocenie organu podatkowego, mogą powodować obowiązek uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika.

   

  Witold Chmarzyński

  Tagi spółka komandytowa zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa zysk