Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  07.08.2019

  Jak sprzedać udział w spółce komandytowej?

  Jak sprzedać udział w spółce komandytowej?

  W spółce komandytowej formalnie nie funkcjonuje pojęcie „udziału” jak to ma miejsce w spółce z o.o. Należałoby raczej mówić o „ogóle praw i obowiązków wspólnika” jak nazywa to kodeks spółek handlowych. Aczkolwiek w praktyce dla uproszczenia często mówi się o udziale w spółce komandytowej, mając oczywiście na myśli ów ogół praw i obowiązków wspólnika.

   

  Do sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej może dojść z różnych przyczyn, choć zdecydowanie przeważają względy czysto biznesowe. Ponadto, w przypadku sporu wspólników w spółce komandytowej sprzedaż ogółu praw i obowiązków może być jedynym sposobem zażegnania konfliktu. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się jak skutecznie sprzedać prawa i obowiązki wspólnika w spółce komandytowej.

   

  Sprawdź postanowienia zawarte w umowie spółki

   

  W pierwszej kolejności zweryfikuj jakie postanowienia dotyczące przenoszenia ogółu praw i obowiązków wspólnika znajdują się w umowie spółki komandytowej, a zwłaszcza, czy znajdziemy w niej zapisy dotyczące:

  -      możliwości przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej na inny podmiot,

  -      konieczności wyrażenia zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązków ,

  -      prawa pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia ogółu praw i obowiązków przez pozostałych wspólników,

  -      specjalnych wymogów, które musi spełniać nabywca ogółu praw i obowiązków wspólnika.

   

  Jeżeli w umowie spółki nie ma postanowień, które wprost przewidują możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej, to nie można go od razu sprzedać ani zbyć w inny sposób (np. darować, wnieść do spółki aportem). W takim wypadku przed zbyciem ogółu praw i obowiązków należy zmienić umowę spółki komandytowej. Do tego najczęściej potrzebna jest jednak zgoda wszystkich pozostałych wspólników. Uzyskanie takiej zgody podczas konfliktu w spółce może być poważnie utrudnione.   

   

  W sytuacji, w której umowa spółki nie przewiduje możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków, a pozostali wspólnicy nie wyrażają zgody na wprowadzenie takiego postanowienia, rozwiązaniem pozwalającym opuścić spółkę może być wypowiedzenie umowy spółki. Aby uczynić to skutecznie, konieczne jest spełnienie kilku warunków, o których przeczytasz w naszym artykule Wypowiedzenie umowy spółki sposobem na wyjście ze spółki komandytowej.

   

  Jeżeli natomiast według postanowień umowy spółki zbycie ogółu praw i obowiązków jest dopuszczalne, to zgodę w formie pisemnej zazwyczaj muszą wyrazić wszyscy pozostali wspólnicy (zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze). Tę kwestię także reguluje umowa spółki. W przypadku braku ich zgody czynność nie odniesie skutków prawnych. Zgoda wspólników może być wyrażona przed zawarciem umowy, na podstawie której ma nastąpić zbycie ogółu praw i obowiązków, bądź po jej podpisaniu. W tym drugim wypadku umowa odnosi skutek dopiero od momentu wyrażenia zgody przez wspólników.

   

  Umowa spółki może wymagać, aby ten, kto chce nabyć ogół praw i obowiązków, spełniał określone wymagania. Mogą one dotyczyć na przykład posiadania określonych kwalifikacji, wykształcenia itd. W praktyce tego rodzaju postanowienia umów spółek są jednak bardzo rzadkie. Możliwe jest również, że wspólnicy spółki komandytowej w celu ochrony swoich interesów ustanowili prawo pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia ogółu praw i obowiązków. W takiej sytuacji to oni będą uprawnieni do zakupu ogółu praw i obowiązków w pierwszej kolejności, a osoba trzecia będzie mogła go nabyć dopiero, gdy nie zdecydują się na to dotychczasowi wspólnicy.

   

  Zweryfikuj treść ewentualnych porozumień wspólników

   

  Pamiętaj, że kwestie dotyczące sprzedaży ogółu praw i obowiązków mogły w pewnym zakresie zostać uregulowane także w porozumieniach wspólników, które uzupełniają umowę spółki. Jeżeli doszło do zawarcia porozumień, które mogą dotyczyć tej kwestii, uważnie je przeczytaj.

   

  Określ wartość swojego ogółu praw i obowiązków

   

  Kolejnym krokiem jest określenie ceny za sprzedawany ogół praw i obowiązków spółki komandytowej. Wartość ta najczęściej ustalana jest w toku negocjacji pomiędzy zbywcą a nabywcą ogółu praw i obowiązków. Jeśli jednak przed przystąpieniem do takich negocjacji chciałbyś wiedzieć ile realnie możesz oczekiwać za swój ogół praw i obowiązków to możesz rozważyć zlecenie jego wyceny. Więcej o wycenie wartości spółki w kontekście sporów wspólników przeczytasz na naszym portalu Mniejszosciowi.pl w artykule Wycena spółki – podstawa do ustalenia strategii w sporze ze wspólnikiem.

   

  Zawrzyj umowę sprzedaży ogółu praw i obowiązków

   

  Umowa sprzedaży ogółu praw i obowiązków powinna być zawarta w zwykłej formie pisemnej. Nie jest wymagana wizyta u notariusza. Jeżeli jednak umowa spółki została zawarta przez Internet, to również sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce może zostać dokonana w ten sposób. Oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP.

   

  Sprzedajesz firmę? Chcesz dobrze przygotować się do negocjacji? Sprawdź co na ten temat sądzą nasi specjaliści od spółek.

   

   

  Marcin Tomczak

  Tagi ogół praw i obowiązków spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi ogół praw i obowiązków spółka komandytowa