Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  29.07.2019

  Wypowiedzenie umowy spółki sposobem na wyjście ze spółki komandytowej

  Wypowiedzenie umowy spółki sposobem na wyjście ze spółki komandytowej

  Wypowiedzenie umowy spółki najczęściej jest jedynym sposobem na opuszczenie spółki komandytowej bez zgody pozostałych wspólników. Możliwość taką powinny zatem rozważyć zwłaszcza osoby skonfliktowane z pozostałymi wspólnikami, które często stają się zakładnikami we własnych spółkach. W naszym artykule przeczytasz w jaki sposób skutecznie wypowiedzieć umowę spółki komandytowej oraz jakie to rodzi konsekwencje.  

   

   

  1. Sprawdź na jaki okres zawarta została umowa spółki

   

  O możliwości wypowiedzenia umowy spółki przesądza czas na jaki spółka została zawiązana. Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, to wypowiedzenie jej umowy jest dopuszczalne. Jeżeli natomiast spółkę zawarto na czas oznaczony, to z reguły umowa nie może być wypowiedziana. Dopuszczalne jest jednak wprowadzenie w umowie spółki postanowienia przewidującego taką możliwość.

   

  Umowę spółki komandytowej zawartej na czas nieoznaczony można co do zasady wypowiedzieć na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Jeżeli zatem rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to w celu wypowiedzenia umowy spółki ze skutkiem na koniec danego roku umowę należy wypowiedzieć w taki sposób, by oświadczenie o jej wypowiedzeniu dotarło do właściwych adresatów do końca czerwca bieżącego roku. Umowa spółki może jednak przewidywać krótszy okres wypowiedzenia.

   

  Dowiedz się więcej o spółce komandytowej! Zamów V wydanie książki “Komandytowa” w wygodnej formule pytań i odpowiedzi, dzięki której szybko znajdziesz odpowiedź na nurtujące pytania! 

   

  2. Wypowiedzenie umowy spółki złóż w odpowiedniej formie i na ręce odpowiednich osób

   

  Kwestie te mogą okazać się istotne, zwłaszcza jeśli wypowiedzenie umowy spółki jest elementem strategii prowadzenia sporu między wspólnikami, a zatem gdy skuteczność wypowiedzenia może być kwestionowana. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemnego oświadczenia - wizyta u notariusza nie jest w tym wypadku konieczna. Wypowiedzenie umowy spółki należy złożyć wszystkim pozostałym wspólnikom (komplementariuszom oraz komandytariuszom) albo przynajmniej wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki (komplementariuszowi). Można im je wręczyć osobiście, najlepiej za potwierdzeniem odbioru, lub wysłać pocztą bądź kurierem.

   

  O terminie i formie wypowiedzenia umowy spółki komandytowej pisaliśmy również w naszym artykule Jak wypowiedzieć umowę spółki komandytowej?.  

   

  3. Co stanie się ze spółką?

   

  Dalszy los spółki zależy od postanowień umowy tej spółki i woli pozostałych wspólników. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika jest jedną z przyczyn rozwiązania spółki. Jeżeli jednak umowa spółki tak stanowi, albo wszyscy pozostali wspólnicy (komplementariusze oraz komandytariusze) tak zdecydują, to spółka będzie trwała dalej. Oświadczenia wspólników w tym zakresie powinny zostać złożone przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie wspólnik, który wypowiedział umowę spółki może domagać się likwidacji spółki.

   

  4. Rozliczenie spółki z występującym wspólnikiem

   

  Spółka powinna rozliczyć się ze wspólnikiem, który złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy – następuje to poprzez wypłatę na rzecz wspólnika tzw. udziału kapitałowego. Przez udział kapitałowy należy rozumieć przypadającą na wspólnika część majątku spółki. Wartość udziału kapitałowego wspólnika wypowiadającego umowę spółki będzie musiała zostać oznaczona na podstawie osobnego bilansu sporządzonego na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Bilans ten powinien uwzględniać tzw. zbywczą wartość majątku spółki. Udział kapitałowy jest wypłacany występującemu wspólnikowi w formie pieniężnej. O szczegółach dotyczących rozliczeń ze wspólnikiem, który wypowiedział umowę spółki przeczytasz na naszym portalu Doradzamy.to w artykule Jak rozliczyć się ze wspólnikiem występującym ze spółki osobowej? 

   

  5. Ostateczna ostateczność

   

  Wypowiedzenie umowy spółki jest ostatecznym, najdalej idącym środkiem na opuszczenie spółki komandytowej. Decyzję o wypowiedzeniu umowy spółki należy zatem dobrze przemyśleć, nawet gdy konflikt ze wspólnikami narasta. Być może okaże się bowiem, że istnieją inne sposoby na rozwiązanie konfliktu ze wspólnikami. O tym jak postępować podczas sporu w spółce przeczytasz na naszym portalu Mniejszosciowi.pl w artykule Spór wspólników – czyli jak przeciwdziałać konfliktowi w spółce i jak wyjść z niego zwycięsko?

   

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości ograniczenia prawa wspólnika do wypowiedzenia umowy spółki komandytowej, przeczytaj nasz artykuł Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej – czy można je ograniczyć?

   

  Marcin Tomczak

   

  Tagi spółka komandytowa wypowiedzenie umowy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa wypowiedzenie umowy