Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  10.06.2013

  Prawnicy jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce krytycznie o projekcie nowelizacji PIT i CIT

  Prawnicy jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce krytycznie o projekcie nowelizacji PIT i CIT

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Prawnicy kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka sp.k., Grzegorz Domański, Joanna Wierzejska, Grzegorz Sprawka, w artykule Nie opodatkowaniu spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych krytycznie odnieśli się do zamierzeń Ministra Finansów, bo opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

   

   

  Autorzy przekonują, że brak osobowości prawnej tych spółek stoi na przeszkodzie opodatkowaniu ich podatkiem CIT. Zwracają równeiż uwagę, że oba te typy spółki handlowej, choć „ewolucyjnie" pokrewne, różnią się pomiędzy sobą odmiennym przeznaczeniem gospodarczym, mają bowiem zaspokajać odmienne potrzeby uczestników rynku. Wrzucanie obu typów spółki do jednego podatkowego worka jest zaś dowodem legislacyjnej ignorancji i doprowadzi do utraty ich atrakcyjności w oczach inwestorów.

   

  Autorzy wskazują również, że do opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych na takich samych zasadach, jak innych wspólników spółek osobowych, tak naprawdę wymagałoby niewielkiej i prostej w swojej konstrukcji zmiany dotychczasowej regulacji (bez wprowadzania całej rewolucji). Wystarczyłoby bowiem zdaniem autorów po pierwsze uzupełnić obecne przepisy dotyczące opodatkowania wspólników spółek osobowych poprzez jednoznaczne i bezpośrednie wskazanie, iż znajduje on zastosowanie także do akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Po drugie, należałoby wprowadzić przepis, który stanowiłby, że dochód akcjonariusza oraz obowiązek uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek oraz podatku za dany rok podatkowy powstają niezależnie od otrzymania dywidendy ze spółki komandytowo-akcyjnej, oraz niezależnie od podjęcia uchwały o wypłacie takiej dywidendy. Zmiany takie wymagałyby korekty kilku przepisów w obu ustawach o podatkach dochodowych.

  Tagi CIT PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT