Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  06.02.2019

  Stosowanie skrótu „sp. z o.o. sp.k.” – czy jest dopuszczalne?

  Stosowanie skrótu „sp. z o.o. sp.k.” – czy jest dopuszczalne?

  Nie sposób nie docenić korzyści jakie płyną z posiadania krótkiej i chwytliwej firmy. Czasami układ wspólników może jednak doprowadzić do bardzo skomplikowanego (i kłopotliwego) brzmienia firmy. W takich sytuacjach stosowanie skrótu firmy może być przedsiębiorcy znacznym uproszczeniem i wygodą. Czy wiesz w jaki sposób należy skracać firmę spółki komandytowej?

   

  Jak powinna brzmieć skrócona firma spółki komandytowej?

   

  Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa''. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandytowa''.

   

  Możliwość skracania firmy spółki jest natomiast przedmiotem kontrowersji. W zasadzie problem dotyczy ustalenia czy możliwe jest stosowanie skrótu formy prawnej jedynie w stosunku do spółki komandytowej, czy również w odniesieniu do formy prawnej jej komplementariusza.

   

  W tym zakresie istnieją zasadniczo dwie koncepcje:

   

  Rygorystyczna – zgodnie, z którą dozwolone jest stosowanie skrótu jedynie oznaczenia formy prawnej spółki (np. „ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.”).

   

  Liberalna – zgodnie, z którą możliwe jest stosowanie skrótu firmy w zarówno stosunku do oznaczenia formy prawnej spółki jak również w stosunku do oznaczenia formy prawnej komplementariusza (np. „ABC sp. z o.o. sp.k.).

   

  W praktyce przeważające jest liberalne podejście, dozwalające na użycie skróconej firmy (nazwy) komplementariusza w firmie spółki komandytowej.

   

  W tej kwestii wypowiedział się również Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który w wyroku z dnia 12 października 2016 roku (III AUa 2315/15) wskazał, iż odpowiednie przepisy dopuszczające możliwość używania dla oznaczenia formy prawnej spółki komandytowej skrótu „sp.k.”, oraz dla oznaczenia formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skrótu „sp. z o.o.” powinny być interpretowane łącznie. Zdaniem sądu wzajemna relacja tych przepisów przemawia za dopuszczalnością oznaczenia spółki nazwą zawierającą ustawowe skróty form prawnych, albowiem pozwala to na wystarczające zindywidualizowanie danego podmiotu.

  Naszym zdaniem posługiwanie się formą sp. z o.o. sp.k. w obrocie gospodarczym jest rozwiązaniem praktycznym i prawidłowym. Taka konstrukcja nie powoduje bowiem żadnych wątpliwości co do tożsamości oznaczonego podmiotu. Wszak, podstawową zasadą skracania firmy powinno być uzyskanie takiego brzmienia skrótu, które pozwala na zidentyfikowanie, odtworzenie pełnej firmy spółki. O ile zatem stosowany skrót pozwala na wystarczające odróżnienie podmiotu oraz nie wprowadza innych uczestników obrotu w błąd, to trudno dostrzec przeciwskazania do jego używania.

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz! 

   

  Stosowanie skrótu firmy na fakturach VAT

   

  Zastosowanie nazwy skróconej komplementariusza spółki komandytowej jest rozwiązaniem dopuszczanym również przez organy podatkowe. Obowiązujące przepisy podatkowe nie przewidują odrębnych reguł odnośnie posługiwania się nazwami skróconymi, nie zawierają też wymogu, by podatnik posługiwał się wyłącznie pełną nazwą ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wykorzystywanie skrótu sp. z o.o. sp. k. nie jest więc w praktyce kwestionowane przez urzędy.

   

  Warto zwrócić uwagę, iż formularze wykorzystywane przy zgłoszeniach do urzędu skarbowego przewidują możliwość podania nazwy skróconej Wnioskodawcy. Dane dotyczące nazwy skróconej podatnika pojawiają się na formularzu NIP-8 (B.1 Dane identyfikacyjne – poz. 7), jak i VAT-R (B.1 Dane identyfikacyjne – poz. 12).

   

  Co do zasady, w celu jednoznacznej identyfikacji podatkowej podatnik powinien posługiwać się taką nazwą, jaką wskazał w zgłoszeniu rejestracyjnym (lub aktualizacyjnym) do urzędu skarbowego. Niemniej jednak praktyka organów podatkowych jest na tyle liberalna, iż nawet uchybienie temu obowiązkowi nie niweczy możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT.

   

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2016 roku (znak: IBPP2/4512-207/16/IK), potwierdził, że nawet gdy na fakturze VAT umieszczono niepełną nazwę Wnioskodawcy lub nazwę skróconą inną od zawartej w zgłoszeniu VAT-R, Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur. Ważne jednak, aby spełnione zostały pozostałe przesłanki do odliczenia oraz, żeby na podstawie innych danych zawartych na fakturze (takich jak adres lub NIP) był możliwa identyfikacja spółki. Zastosowanie tak opisanej firmy (nazwy) odbiorcy na fakturach nie będzie również powodować konieczności wystawienia noty korygującej albowiem nie wpływa to na prawidłowość wystawionego dokumentu.

   

  Kamil Ekiert

  Tagi firma spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi firma spółka komandytowa