Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  08.07.2022

  Podział zysku w spółce komandytowej – jak go ukształtować?

  Podział zysku w spółce komandytowej – jak go ukształtować?

  Jednym z kluczowych elementów uczestnictwa w spółce komandytowej jest posiadanie prawa do udziału w zysku. W związku z tym ważne jest, aby odpowiednio uregulować postanowienia umowy spółki odnoszące się do tego zagadnienia. 

   

  Czy trzeba określić w umowie spółki udział wspólników w zysku?

   

  Kodeks spółek handlowych nie stawia wymogu uregulowania w umowie spółki udziału wspólników w zysku spółki. Jeśli wspólnicy sami nie ustalą wysokości udziału każdego z nich, udział w zysku będzie ustalony „automatycznie” w sposób wskazany w kodeksie spółek handlowych. Ustawa przewiduje następujący podział zysku między wspólnikami:

  • Każdy z komandytariuszy proporcjonalnie do rzeczywiście wniesionego wkładu (tj. świadczenia faktycznie dokonanego na rzecz spółki, a ponadto nie wycofanego ani nie uszczuplonego);
  • Każdy z komplementariuszy w sposób równy (niezależnie od wniesionego wkładu).

   

  Podkreślić trzeba, że taki podział zysku między wspólnikami w spółce komandytowej będzie miał miejsce tylko wtedy, kiedy w umowie nie będzie żadnego postanowienia na temat tego, jak dzielić zysk między wspólnikami.

   

  W celu uniknięcia potencjalnych konfliktów, warto precyzyjnie określić podział zysku między wspólnikami.

   

  W jaki sposób określić udział wspólnika w zysku?

   

  Najpopularniejszym sposobem na określenie należnego wspólnikom udziału w zysku wypracowanym przez spółkę jest wskazanie procentowego udziału w zysku. Mniej popularnym, ale dopuszczalnym sposobem jest kwotowe określenie przysługującego wspólnikom udziału w zysku spółki komandytowej.

   

  Najbardziej elastyczną metodą uregulowania udziału w zysku jest zawarcie stałych kryteriów podziału z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wspólnicy w odrębnej uchwale mogą postanowić o innym sposobie rozdysponowania zysku spółki pomiędzy wspólników.

   

  Odesłanie w treści umowy do uchwały wspólników budzi pewne kontrowersje, jednak na dzień dzisiejszy sądy rejestrowe w większości przypadków akceptują takie postanowienie. Taki zapis otwiera możliwość modyfikacji zasad podziału zysku, bez konieczności zmiany umowy i wizyty u notariusza. Rozwiązanie to pozwala dzielić zysk w zależności od kondycji finansowej spółki, zaangażowania wspólników oraz ich potrzeb finansowych. Więcej o zasadach podziału zysku uchwałą wspólników możesz przeczytać w artykule Zmiana zasad podziału zysku uchwałą – czy jest dopuszczalna? 

   

  Masz pytania dotyczące spółki komandytowej? Sprawdź najnowsze wydanie książki “Komandytowa”, a w niej wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT.  

   

  Czy można wyłączyć wspólnika od udziału w zysku?

   

  Z uwagi na to, że spółka komandytowa jest zakładana przez wspólników we wspólnym celu, którego wyrazem jest udział wszystkich wspólników w zysku spółki, niedopuszczalne jest pozbawienie wspólnika prawa do udziału w zysku.

   

  Pomimo tego, że kodeks nie dopuszcza pozbawienia wspólnika prawa do udziału w zysku, możliwym jest zwolnienie go z obowiązku udziału w stratach spółki.

   

  Czy wysokość udziału w zysku musi być powiązana z wysokością wkładu?

   

  Gdy wspólnicy dzielą między sobą należny im udział w zysku, co do zasady nie muszą powiązywać go z tym, w jakiej wysokości wnieśli wkład do spółki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule Czy podziału zysku spółki trzeba dokonywać proporcjonalnie do wniesionych wkładów? 

   

  Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że jeśli wspólnicy są podmiotami powiązanymi, podział zysku pomiędzy nimi należy ustalić na zasadach rynkowych, tj. powinien być proporcjonalny do wniesionych wkładów albo uzasadniony obiektywnymi przesłankami (np. większy od proporcjonalnego udział w zysku komplementariusza może być uzasadniony jego nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, prowadzeniem spraw i jej reprezentacją).

   

  Mikołaj Stacherski

  Klaudia Soboń

  Tagi podział zysku spółka komandytowa uchwała wspólników wkład wspólnicy zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi podział zysku spółka komandytowa uchwała wspólników wkład wspólnicy zysk