Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  26.10.2022

  Obowiązek złożenia TPR przez spółki komandytowe za 2021 r.

  Obowiązek złożenia TPR przez spółki komandytowe za 2021 r.

  Na skutek objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT powstało wiele wątpliwości na gruncie przepisów dotyczących cen transferowych. Brak wyjaśnień ustawodawcy spowodował trudności w prawidłowym ustaleniu m.in. terminu składania TPR za 2021 r. przez spółki komandytowe oraz jej wspólników.

   

  Spółka komandytowa jako podatnik CIT

   

  Do końca 2020 r. spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego, a ich dochody były rozliczane podatkowo na poziomie wspólników w ramach odpowiedniego źródła: najczęściej jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że od 2021 r. spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo.

   

  Obecnie spółki komandytowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i samodzielnie płacą CIT od swoich bieżących dochodów. Podstawowa stawka CIT wynosi 19%, a po spełnieniu określonych warunków spółki komandytowe mogą stosować także stawkę 9%.

   

  Istniejące spółki komandytowe, by skorzystać z obniżonej stawki CIT 9%, muszą spełnić dwa kryteria: przychód za rok poprzedni nie może przekroczyć 2 mln euro brutto, a za rok bieżący 2 mln euro netto. Natomiast nowo powstałe spółki komandytowe w pierwszym roku swojego istnienia muszą spełnić tylko drugie z tych kryteriów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule Spółki komandytowe i  ich wspólnicy po zmianach przepisów – jak są opodatkowani od 2021 r.?

   

  Obowiązek złożenia informacji TPR

   

  Spółki komandytowe miały możliwość wyboru daty, od której staną się podatnikami CIT (przestaną być transparentne podatkowo). Mogły bowiem wybrać odroczenie opodatkowania CIT od 1 maja 2021 r., a nie od 1 stycznia 2021 r. wraz z wejściem nowych przepisów.

   

  W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych powstały wątpliwości na gruncie przepisów o cenach transferowych. Jak się okazało, dla niektórych spółek komandytowych rok podatkowy przypadał tylko na część jej bieżącego roku obrotowego (gdy wybrały opodatkowanie CIT od 1 maja 2021 r.).

   

  Warto zaznaczyć, że w zakresie obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych ustawodawca dotychczas odnosił się do roku obrotowego, jednakże wraz z nowelizacją przepisów o cenach transferowych z początkiem 2022 r. zamieniono termin roku obrotowego na rok podatkowy. Z kolei w zakresie obowiązku złożenia informacji TPR przepisy ustawy o CIT wskazują, że stosowną informację składa się za rok podatkowy podmiotu dokonującego transakcji. 

   

  W związku z powyższymi zmianami oraz wejściem spółek komandytowych na CIT pojawiło się wiele pytań dotyczących w szczególności ile dokumentacji powinna sporządzić spółka komandytowa, jakie obowiązki powinna dopełnić ona – a jakie jej wspólnicy oraz w jakim terminie powinny być zrealizowane.

   

  Z uwagi na niejasności w zakresie przepisów oraz ich interpretacji Ministerstwo Finansów w październiku 2022 r. zaktualizowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące informacji o cenach transferowych TPR. Nowa wersja Informatora TPR za rok 2021 dotyczy również kwestii spółek komandytowych.

  Ministerstwo Finansów ostatecznie zajęło więc stanowisko w kwestii okresu sporządzania informacji TPR przez spółkę komandytową, przed i po objęciu opodatkowaniem jej CIT oraz wyjaśniło różnice związane z brakiem zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółki komandytowe na 31.12.2020 r. i przedłużeniem przez nich roku obrotowego 2020 r. do 30.04.2021 oraz z sytuacją, w które nie miało to miejsca.

   

  Z treścią pytań i odpowiedzi udzielonych przez Ministerstwo można zapoznać się pod publikowanym przez nas TUTAJ. 

   

  Czy spółka komandytowa, która stała się podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r., może złożyć tylko jeden TPR?

   

  Zgodnie z opublikowaną informacją Ministerstwa Finansów, w sytuacji gdy spółka komandytowa, która stała się podatnikiem CIT z dniem 1 maja 2021 r., a jednocześnie przedłużyła swój rok obrotowy 2020 do 30 kwietnia 2021 r. to informację TPR należy złożyć za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. (przykład 1).

   

  W rezultacie powinno się złożyć dwa TPR:

  1. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
  2. za okres od 1 maja 2021 do 31 grudnia 2021 r.

   

  Należy przy tym pamiętać, że podmiotem obowiązanym do złożenia informacji o cenach transferowych TPR sporządzanej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., czyli wtedy kiedy spółka komandytowa była transparentna podatkowo, jest jej wyznaczony wspólnik. Natomiast w odniesieniu do informacji TPR składanej za okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. powyższy obowiązek będzie ciążył już bezpośrednio na spółce komandytowej, będącej już w tym okresie podatnikiem CIT.

   

  Inna sytuacja (przykład 2) ma miejsce w przypadku, gdy spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT z dniem 1 maja 2021 r., ale nie sporządziła sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r, zatem nie przedłużyła swojego roku obrotowego 2020. W takiej sytuacji spółka komandytowa powinna złożyć jedną informację TPR za cały jej rok obrotowy 2021 (01.01.2021-31.12.2021). Jak wskazuje KIS, w tym zakresie spółka komandytowa powinna wykazać jedynie dane pochodzące z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za cały rok obrotowy 2021.

   

  W rezultacie, informacja o cenach transferowych TPR składana przez spółkę komandytową, dla której rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, obejmuje zarówno okres, w którym spółka nie była jeszcze podatnikiem CIT (przed 1 maja 2021 r.) oraz okres po uzyskaniu statusu podatnika. Wówczas podmiotem, który jest zobowiązany do złożenia oświadczenia i informacji TPR za 2021 r. jest spółka komandytowa, a nie jej wspólnicy.

   

  Terminy złożenia oświadczenia i informacji TPR za 2021 r.

   

  Ustawodawca przedłużył terminy dotyczące wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych. Przede wszystkim, wydłużono czas na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zaktualizowano również termin na złożenie informacji o cenach transferowych TPR.

   

  Wskutek uchwalonej nowelizacji terminy na  złożenie TPR za 2021 r. zostały przedłużone:

  • do 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.,
  • 3 miesiące – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

   

  Więcej na ten temat piszemy na naszym portalu powiazane.pl  w artykule Terminy sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

   

  Co to oznacza dla spółek komandytowych i jej wspólników?

   

  Zgodnie z przykładem 1 obowiązują dwa terminy na złożenie TPR:

  1. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. – do 30 września 2022 r. (obowiązek złożenia TPR ciąży na wspólnikach);
  2. za okres od 1 maja 2021 do 31 grudnia 2021 r. – do 31 grudnia 2022 r. (TPR składa spółka).

   

  Jeśli spółka komandytowa nie przedłużała formalnie roku obrotowego 2020 r., jak w przykładzie 2, TPR za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. powinna złożyć do 31 grudnia 2022 r. (nie obowiązuje jej wcześniejszy termin z uwagi na fakt, że TPR jest składany za cały 2021 r., bez podziału na okres styczeń – kwiecień oraz maj - grudzień).

   

  Masz pytania dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się  ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ i sprawdź naszą ofertę!

   

  Jeżeli natomiast rozważasz zmianę formy prawnej prowadzonego biznesu, to zapoznaj się z naszym artykułem Dlaczego warto rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.?  na portalu spolkazoo.net .

   

  Arkadiusz Raducki

  Dominika Jaszczyk

  Tagi ceny transferowe spółka komandytowa TPR

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi ceny transferowe spółka komandytowa TPR