Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  27.03.2023

  Wypłata starego zysku spółki komandytowej bez podatku także po przekształceniu?

  Wypłata starego zysku spółki komandytowej bez podatku także po przekształceniu?

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wypłata zysku wypracowanego przez spółkę komandytową przed objęciem jej CIT dokonywana po przekształceniu tej spółki w inną spółkę nie będzie podlegać powtórnemu opodatkowaniu. Dla neutralności podatkowej takiego działania bez znaczenia pozostaje moment podjęcia uchwały o wypłacie starego zysku.

   

  Wątpliwości po zmianie przepisów

   

  Ustawa, która wprowadziła opodatkowanie spółek komandytowych CIT, przewiduje w swoich przepisach, że zysk spółki sprzed objęciem jej CIT zachowuje neutralność podatkową. Zysk ten w momencie jego wypracowania opodatkowany został na poziomie wspólników i zasadniczo w związku z jego wypłatą nie powinno dochodzić do opodatkowania po raz kolejny.

   

  Zarówno po stronie ekspertów, jak i podatników pojawiła się jednak wątpliwość czy neutralność podatkowa wypłaty starego zysku będzie miała miejsce także w sytuacji przekształcenia spółki komandytowej np. w spółkę z o.o. i dokonania wypłaty starego zysku przez tę spółkę.

   

  Pierwsze rozstrzygnięcia

   

  Niedługo po objęciu spółek komandytowych CIT, Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską jednoznacznie potwierdził, że zyski wypłacane przez spółkę komandytową po uzyskaniu statusu podatnika CIT, a pochodzące sprzed tego okresu będą neutralne podatkowo. Szczegółowo opisaliśmy ten temat w naszym artykule Wypłata starych zysków spółki komandytowej bez podatku dochodowego 

   

  Problematyka podwójnego opodatkowania wypłacanych zysków została szybko rozwiązana  także w przypadku przekształcenia spółki komandytowej objętej CIT w spółkę jawną. Fiskus wskazał stanowisko korzystne dla podatników, w którym uznał, że zyski pochodzące z okresu sprzed uzyskania przez spółkę komandytowa statusu podatnika CIT nie będą podlegać opodatkowaniu jako zyski niepodzielone. Jeżeli interesuje Cię ten temat, dowiesz się o nim więcej z naszego artykułu Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a opodatkowanie niepodzielonych zysków 

   

  Natomiast w kwestii przekształcenia spółki komandytowej w inną spółkę będącą podatnikiem CIT (np. w spółkę z o.o.) pierwotne wyjaśnienie organów co do skutków podatkowych takiego działania należy uznać w najlepszym wypadku za kontrowersyjne. Dyrektor KIS zgadzał się, że wypłata zysków z przekształconej spółki komandytowej będzie neutralna podatkowo, jednak tylko pod warunkiem podjęcia uchwały o wypłacie starego zysku przed dniem przekształcenia. Jednocześnie organ potwierdzał, że faktyczna wypłata mogła nastąpić już po dniu przekształcenia.

   

  Zastosowanie się do tego podejścia skutkować mogłoby pogorszeniem obrazu finansowego przekształcanych spółek komandytowych. Podjęcia takiej uchwały przed przekształceniem i jednoczesne odroczenie terminu wypłaty skutkuje bowiem przesunięciem kwoty starych zysków w bilansie spółki z kapitału własnego do zobowiązań, co pogorsza obraz spółki w oczach chociażby banków.

   

  Masz pytania dotyczące spółki komandytowej? Sprawdź najnowsze wydanie książki “Komandytowa”, a w niej wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT. 

   

  Zmiana stanowiska fiskusa

   

  W ostatnim czasie można zauważyć odejście organów podatkowych od rygorystycznego stanowiska opisanego powyżej, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 lipca 2022 roku, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.233.2022.3.AA.

   

  W uzasadnieniu interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że przekształcenie spółki komandytowej nie wpływa na neutralność podatkową wypłaty starego zysku. Ponadto dla wspomnianej neutralność bez znaczenia pozostaje termin podjęcia uchwały o wypłacie tych starych zysków przez wspólników spółki przekształconej. Ważne jest jednak, żeby można było jednoznacznie wykazać, np. za pomocą kont analitycznych w księgach rachunkowych, że wypłacie podlega zysk wypracowany przed 1 stycznia 2021 r. (lub przed 1 maja 2021 r., w zależności od tego kiedy spółka komandytowa przeszła na CIT).

   

  Organ taką konkluzję wywodzi z funkcjonującej w prawie podatkowym zasady sukcesji uniwersalnej. Zgodnie z nią od dnia przekształcenia spółka przekształcona wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podatkowe spółki przekształcanej. Oznacza to m.in., że wypłata zatrzymanego przez spółkę komandytową zysku sprzed opodatkowania jej CITem nie nabiera charakteru dywidendy i nie podlega ponownemu opodatkowaniu, skoro w przeszłości zysk ten został już rozliczony na poziomie wspólników.

   

  Nowe podejście organów pozwala przekształcić spółkę komandytową w inną spółkę-podatnika CIT bez obawy o konieczność podwójnego opodatkowania zatrzymanego w spółce zysku. Po przekształceniu, opodatkowaniu po stronie wspólników przy wypłacie będą podlegać wyłącznie zyski wypracowane już po uzyskaniu przez spółkę komandytowa statusu podatnika CIT.

   

  Na bieżącą śledzimy rozstrzygnięcia organów podatkowych w sprawach istotnych dla wspólników spółek komandytowych. Jeżeli zastanawiasz się nad przekształceniem swojej spółki komandytowej i skutkami podatkowymi takiej operacji, zapraszamy do kontaktu!

   

  Kacper Tokarz

  Mateusz Janus

  Tagi podział zysku przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi podział zysku przekształcenie