Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  15.06.2020

  Nowy termin obowiązkowej dematerializacji akcji S.K.A.

  Nowy termin obowiązkowej dematerializacji akcji S.K.A.

  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych zobligowała spółki komandytowo-akcyjne do dematerializacji już wyemitowanych akcji i rejestracji akcji nowych emisji w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Pierwotnie zakładano, że pierwsze czynności tego procesu powinny zostać podjęte do 30 czerwca 2020 roku. Jednak kolejna odsłona tzw. tarczy antykryzysowej wyznacza nowe terminy oraz przesuwa sam termin dematerializacji.

   

  Dematerializacja akcji

   

  Skutkiem procesu dematerializacji akcji spółek komandytowo-akcyjnych jest eliminacja ich papierowej formy. Akcje przestaną mieć formę dokumentu i zostaną zapisane w formie cyfrowej, w elektronicznych rejestrach prowadzonych przez uprawnione podmioty.

   

  Pierwsza modyfikacja wprowadzona przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przesuwa termin obowiązkowej dematerializacji akcji – będzie obowiązywać od 1 marca 2021 roku, a nie od 1 stycznia 2021 roku, jak zakładano pierwotnie.

   

  Czynności przygotowawcze

   

  Szereg zmian wprowadzono w terminach dotyczących czynności, które trzeba podjąć by przygotować się do procesu dematerializacji:

   

  • wybór podmiotu, który będzie prowadził elektroniczny rejestr akcjonariuszy – nowy termin do 30 września 2020 roku (zamiast pierwotnego do 30 czerwca 2020 roku) – walne zgromadzenie akcjonariuszy S.K.A. ma obowiązek dokonać wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy poprzez podjęcie stosownej uchwały;

   

  • zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr albo z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych – nowy termin do 30 września 2020 roku (zamiast pierwotnego do 30 czerwca 2020 roku) – przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, spółka jest obowiązana do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. W przypadku wyboru KDPW, spółka zawiera umowę o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;

   

  • dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce – nowy termin do 30 września 2020 roku (zamiast pierwotnego do 30 czerwca 2020 roku) – spółka ma obowiązek wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie wraz z udostępnieniem informacji o wezwaniu na stronie internetowej spółki. Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie;

   

  • rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych – nowy termin do 1 marca 2021 roku (zamiast pierwotnego 1 stycznia 2021 roku) – w związku z utratą mocy przez papierowe dokumenty akcji, należy dokonać rejestracji w elektronicznym rejestrze.

   

  Proces digitalizacji objął także obowiązek posiadania przez spółki komandytowo – akcyjne stron internetowych, do czego odnieśliśmy się szerzej w artykule Obowiązkowa strona internetowa dla S.K.A. od 1 stycznia 2020 roku. Tarcza antykryzysowa nie przesunęła jednak terminu tego obowiązku. Oznacza to, że spółki komandytowo-akcyjne od 1 stycznia 2020 roku powinny prowadzić stronę internetową i zamieszczać na niej, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, ogłoszenia takie jak np. ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

   

  Mateusz Buszkiewicz

  Tagi dematerializacja akcji rejestr akcjonariuszy ska

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi dematerializacja akcji rejestr akcjonariuszy ska