Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  23.07.2013

  Komandytowa z CIT jednak już od 2014?

  Komandytowa z CIT jednak już od 2014?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Opublikowana wczoraj wersja projektu zmian w PIT i CIT zakłada objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych już od 2014 r.

  W Radzie Ministrów trwają prace nad projektem zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Jeszcze w kwietniu Ministerstwo Finansów (przychylając się do postulatu Rządowego Centrum Legislacji) proponowało, aby ewentualne zmiany w zakresie objęcia spółek komandytowych CIT-em weszły w życie dopiero 1 stycznia 2015 r. W najnowszym projekcie z 10 lipca 2013 r. propozycja ta nie została w ogóle uwzględniona. Projekt ten wraca do pierwotnej wersji zakładającej, że opodatkowanie CIT-em zarówno spółek komandytowych jak i spółek komandytowo-akcyjnych nastąpi już 1 stycznia 2014.

   

   

  MF niespodziewanie w ciągu kilku miesięcy po raz kolejny zmienia zdanie co do terminu wejścia w życie proponowanych nowelizacji. Tym samym nie uwzględnia w ogóle interesów w toku i jawnie igra z podatnikami. Ponadto prace nad projektem nie przebiegają jednomyślnie. MF nie podzielił zgłoszonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej uwag podkreślających, że zmiana zasad opodatkowania sp.k. i S.K.A. stanowi zagrożenie – eliminując bodziec do prowadzenia działalności gospodarczej w rzeczywistości spowoduje uszczuplenie wpływów do budżetu państwa a nie ich powiększenie. Nie sposób nie zgodzić się z tymi uwagami.

  Projekt ten podlegać będzie jeszcze wielu uzgodnieniom i niewykluczone, że pojawią się kolejne modyfikacje. Będziemy na bieżąco monitorować przebieg prac nad nowelizacją.

   

  Tymczasem o możliwych rozwiązaniach, które pozwolą na uchronienie się przed negatywnymi skutkami opisanej nowelizacji, piszemy w artykułach Co dalej ze spółką komandytową? oraz Przekształcenie spółki komandytowej w jawną? A może w spółkę z o.o.?

  Maria Kopówka

   

  Tagi CIT PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT