Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  26.07.2013

  Co dalej ze spółką komandytową?

  Co dalej ze spółką komandytową?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Ministerstwo Finansów szykuje prawdziwą rewolucję w opodatkowaniu spółek komandytowych. Jak się uchronić przed jej skutkami?


  Z początkiem 2014 roku Ministerstwo planuje objąć podatkiem CIT dochody osiągane przez sp.k. Z kolei zyski wypłacane przez spółkę wspólnikom byłyby obciążone PIT (z wyjątkiem komplementariuszy). W efekcie plany te doprowadzą do klasycznego podwójnego opodatkowania komandytariuszy. Pisaliśmy już o tym w artykułach Duże zmiany od 2014 roku? oraz Komandytowa z CIT jednak już od 2014?


  Trzy proste rozwiązania

   

   

  Można się spodziewać, że najpopularniejszą odpowiedzią na przygotowywane przez  Ministerstwo zmiany będzie przekształcanie spółek komandytowych w jawne. Ze względu na pełną odpowiedzialność wspólnika za długi spółki, rozwiązanie to niesie ze sobą znaczne ryzyko.


  Niebezpieczeństwo to można jednak ograniczyć przez odpowiednie ukształtowanie stosunków majątkowych między małżonkami. W tym przypadku trzeba jednak wziąć pod uwagę tzw. skargę pauliańską. Chodzi o możliwość uznania za bezskuteczną - w stosunku do wierzyciela - czynności prawnej, na skutek której dłużnik wyzbył się majątku, a dokonanej w ciągu ostatnich 5 lat.


  Inną reakcją może być też poszerzenie grona komplementariuszy o niektórych z dotychczasowych komandytariuszy. Projekt Ministerstwa dopuszcza bowiem jednokrotne opodatkowanie zysku komplementariusza. Ta droga, choć najprostsza do przejścia, wiąże się jednak z przyjęciem przez nowych komplementariuszy pełnego ryzyka prowadzonej działalności i z większym - niż w spółce jawnej - formalizmem związanym z wypłatą zysku w trakcie roku.


  Jeden biznes, dwie spółki


  Z uwagi na powyższe, optymalnym rozwiązaniem może być zbudowanie struktury holdingowej z udziałem różnego typu spółek. Jedna spółka będzie przy tym spółką operacyjną, a druga -  majątkową. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka po stronie wspólników i zminimalizowanie obciążeń związanych z podwójnym opodatkowaniem. W aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość by przy okazji tworzenia takiej struktury podwyższyć wartość podatkową firmowych aktywów (a co z tym idzie zwiększyć odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów podatkowych). W związku z tym - o ile rozwój prac nad projektem Ministerstwa nie będzie wskazywał na to, że plany fiskusa nie zostaną zrealizowane - należałoby jeszcze w tym roku rozważyć rozpoczęcie procesów restrukturyzacyjnych.


  Zmierzch spółek komandytowych?


  Wprowadzenie proponowanych przez Ministerstwo zmian na pewno doprowadzi do zmniejszenia popularności sp.k. Naszym zdaniem spółki tego typu nie znikną jednak zupełnie z rynku. W przypadku przedsięwzięć, w których będą występowali wspólnicy aktywni – osobiście zaangażowani w prowadzenie biznesu – oraz wspólnicy pasywni – udostępniający tylko swój kapitał, spółka komandytowa może być nadal ciekawym wehikułem. Komplementariusze w zamian za ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki będą mogli skorzystać z jednokrotnego opodatkowania. Takich możliwości nie będzie dawała ani spółka z o.o. ani spółka jawna.


  Warto też pamiętać, że projekt MF by wejść w życie musi jeszcze zostać uchwalony przez Sejm i Senat. Oznacza to, że w razie rozpadu koalicji, przedterminowych wyborów zmiany w prawie podatkowym zostaną odroczone w bliżej nieokreśloną przyszłość… Wspólnikom spółek komandytowych doradzamy więc zachowanie spokoju i uważne obserwowanie procesu legislacyjnego.

   

  Wojciech Kaptur

   

  Tagi CIT PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT