15.01.2014

  Czy wspólnik spółki komandytowej po wystąpieniu ze spółki może odpowiadać za jej zaległości podatkowe?

  Czy wspólnik spółki komandytowej po wystąpieniu ze spółki może odpowiadać za jej zaległości podatkowe?

  Tak, istnieje możliwość pociągnięcia byłego już wspólnika spółki komandytowej do odpowiedzialności za zaległości podatkowe.

  Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej (komandytariusza i komplementariusza) za zobowiązania podatkowe nie jest jednolita. Komandytariusz odpowiada wyłącznie do wysokości sumy komandytowej, która może być ustalona w umowie spółki w dowolnej wysokości. W sytuacji, kiedy komandytariusz wniesieni do spółki wkład w wysokości sumy komandytowej lub wyższej jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności wobec fiskusa czy też innego organu podatkowego. Może wówczas stracić tylko to, co wniósł do spółki komandytowej jak wkład.

  Odmiennie przedstawia się zakres odpowiedzialności komplementariusza. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej komplementariusz odpowiada za zaległości podatkowe spółki całym swoim majątkiem osobistym solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Co istotne, odpowiedzialność komplementariusza nie kończy się z momentem jego wystąpienia ze spółki. Komplementariusz odpowiada za zaległości podatkowe spółki, których termin płatności upłynął w czasie, gdy był on wspólnikiem. Regulacja ta uniemożliwia ucieczkę komplementariusza od zobowiązań podatkowych poprzez wystąpienie ze spółki.

   

  O odpowiedzialności podatkowej komplementariusza orzeka organ podatkowy w drodze decyzji. Stąd wypływa bardzo istotna rada dla każdego (zwłaszcza byłego) komplementariusza – dopóki organ podatkowy (np. naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent miasta) nie wyda decyzji o jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki, dopóty komplementariusz nie ma obowiązku zapłaty zaległości podatkowej spółki.

  Kolejnym istotnym aspektem jest fakt, że egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej komplementariusza może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.
  W praktyce oznacza to, że komplementariusz zapłaci za spółkę zaległość podatkową dopiero wówczas, gdy spółka nie będzie mieć środków na jej zapłatę.

  Odpowiedzialność komplementariusza jest ograniczona czasowo. I tak fiskus lub inny organ podatkowy nie może wydać decyzji o odpowiedzialność komplementariusza, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa spółki, upłynęło 5 lat. Natomiast gdy organ podatkowy wydał już decyzję o naszej odpowiedzialności jako komplementariusza spółki – wówczas przedawnienie zobowiązania wynikającego z tej decyzji następuje po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została nam doręczona ta decyzja.

  Podsumowanie

  W przypadku, gdy byliśmy komplementariuszem w okresie, kiedy spółka nie zapłaciła należnego podatku jest potencjalna możliwość, że będziemy zmuszeni zapłacić ten podatek, pomimo że już wspólnikiem spółki nie jesteśmy. Zanim jednak zapłacimy za spółkę podatek należy rozważyć kilka kwestii: czy otrzymaliśmy decyzję o naszej odpowiedzialności za daną zaległość podatkową spółki, czy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna (albo może posiadamy wiedzę o majątku spółki, której to wiedzy fiskus nie posiadał) oraz czy nie minął już okres przedawnienia wskazany w ordynacji podatkowej.

  Na takich samych zasadach jak komplementariusz spółki komandytowej odpowiada również komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej, wspólnik spółki jawnej oraz partnerskiej.

  Wypływa stąd wniosek, że zanim zdecydujemy się na pełnienie roli komplementariusza lub wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej warto się zastanowić czy nie ma lepszego rozwiązania dla prowadzonego przez nas biznesu, jak np. powierzenia roli komplementariusza spółce z o.o…

   

  Witold Chmarzyński

   

  Tagi odpowiedzialność spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi odpowiedzialność spółka komandytowa