Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  15.07.2011

  Czy suma komandytowa może być określona w umowie spółki w euro?

  Czy suma komandytowa może być określona w umowie spółki w euro?

  Nie, suma komandytowa musi być określona w polskich złotych.

   

  Co prawda żaden przepis kodeksu spółek handlowych nie zastrzega wprost, że sumę komandytową należy wyrazić w polskiej walucie, jednakże większość przedstawicieli nauki prawa stoi na takim właśnie stanowisku i należy spodziewać się, że sąd rejestrowy podzieli ten pogląd i nie zaakceptuje umowy spółki komandytowej, której suma komandytowa będzie wyrażona w obcej walucie.

   

  Jako argument przeciwko możliwości wyrażania sumy komandytowej w walucie obcej podnosi się, że zgodnie z art. 9 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim. A zatem wartość wkładów komandytariusza do spółki komandytowej musi zostać określona w polskich złotych (o możliwości wniesienia wkładów w euro pisaliśmy tutaj). A jako że wartość wniesionych wkładów w relacji do sumy komandytowej określa zakres odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki, to obie te wartości powinny być wyrażone w jednej walucie, którym musi być, ze względu na treść powołanego przepisu ustawy o rachunkowości, polski złoty. Ponadto zwraca się uwagę, że gdyby suma komandytowa wyrażona była np. w euro, a wartość wniesionych przez komandytariusza wkładów w polskich złotych, wówczas mielibyśmy nieprzejrzystą i płynną, ze względu na zmienność kursów walut, sytuację, która utrudniałaby wierzycielom ocenę ryzyka związanego z egzekwowaniem roszczeń od komandytariusza.

   

  Obejrzyj nasz film i przekonaj się, że warto założyć spółkę komandytową.

   

  Tagi suma komandytowa umowa spółki komandytowej

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi suma komandytowa umowa spółki komandytowej