Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  12.02.2014

  Czy spółka komandytowa może mieć siedzibę w tzw. wirtualnym biurze?

  Tak.


  Do niedawna możliwość umieszczenia siedziby spółki w tzw. wirtualnym biurze, czyli jednym lokalu służącym za siedzibę wielu podmiotom, nie budziło żadnych kontrowersji. Jednakże w ostatnim czasie urzędy skarbowe, w toku procedury nadawania spółkom Numeru Identyfikacji Podatkowej, zaczęły kwestionować dopuszczalność umiejscowienia siedziby w takim miejscu, odmawiając niekiedy nadania NIP.


  Tak praktyka stała w sprzeczności z literą prawa i doczekała się niedawno korzystnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 28 stycznia 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 1401/13). W rozpatrywanej sprawie urząd skarbowy odmówił nadania spółce NIP, twierdząc, że nie spełnia ona kryterium właściwego ustanowienia siedziby. Adres siedziby podany przez spółkę został bowiem wskazany także przez 20 innych podmiotów. Urząd skarbowy, po przeprowadzeniu oględzin stwierdził, że wskazana siedziba nie spełnia warunków umożliwiających prowadzenie w niej działalności gospodarczej przez spółkę. Spółka zaskarżyła decyzję urzędu podnosząc, że prowadzona przez nią działalność ma na celu przygotowanie do prowadzenia innego rodzaju działalności. Tym samym, urzędnicy nie mogli, zdaniem spółki, przesądzić o tym, czy wskazana siedziba zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

   

  WSA w Gdańsku przychylił się do stanowiska spółki, stwierdzając, że postępowanie urzędu skarbowego powinno ograniczać się do sprawdzenia spełnienia warunków formalnych, urząd nie jest natomiast uprawniony do przeprowadzania oględzin w siedzibie spółki. Przesłanką do odmowy nadania NIP nie może być także fakt, że siedziba podana przez podmiot jest także siedzibą innych spółek. Urząd skarbowy może co najwyżej odmówić udzielenia podmiotowi NIP opierając się na przesłankach wskazujących, że numer ten miałby służyć popełnieniu oszustwa.


  Podsumowując, spółka komandytowa może mieć siedzibę w tzw. wirtualnym biurze, a urząd skarbowy nie ma prawa odmówić nadania spółce NIP z tego powodu.


  Stanowisko to znalazło również aprobatę Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz, która w piśmie do Ministra Finansów wskazała na problemy przedsiębiorców związane z nadawaniem NIP.


  Martyna Piaskowska

   

   

  Obejrzyj nasz film i przekonaj się, że warto założyć spółkę komandytową.

   

  Tagi zakładanie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi zakładanie spółki