Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  27.05.2019

  Czy przekształcenie w spółkę komandytową jest czynnością związaną z unikaniem opodatkowania?

  Czy przekształcenie w spółkę komandytową jest czynnością związaną z unikaniem opodatkowania?

  Ostatnie lata przynoszą podatnikom wiele niebezpieczeństw, będących konsekwencją uszczelniania systemu podatkowego. Nawet tak standardowe czynności jak przekształcenie w spółkę komandytową zaczęły budzić obawy podatników o uznanie przez kontrolujących, że podejmują się czynności związanych z unikaniem opodatkowania. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

   

  Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez organy podatkowe może być tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Głównym jej problemem jest jednak nieostrość i brak precyzji, które potęgują jej kolejne nowelizacje.

   

  Sformułowania dotyczące klauzuli w art. 119 a-f Ordynacji podatkowej mogą budzić wiele wątpliwości. W jaki sposób organ będzie przesądzał o tym jakie są główne cele podatnika? Jak ogólnikowe cele ustaw i przepisów odnosić do typowo biznesowych transakcji? Co oznacza, że działanie podatnika jest sztuczne? Pytania te zostają bez precyzyjnej odpowiedzi.

   

  Wprowadzona treść klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie bierze również pod uwagę faktu, że każdy zachowany procent zysku decydować może o konkurencyjności danego podatnika. W konsekwencji nie ma takich transakcji, względem których skutki podatkowe nie odgrywałyby ważnej (ale nie najważniejszej) roli. Nie oznacza to jednak, że cały proces decyzyjny podatnika jest sztuczny i skupiony na unikaniu opodatkowania.

   

  Opinia zabezpieczająca

   

  Przed skutkami stosowania klauzuli chronić może wydanie przez szefa KAS, na wniosek podatnika, opinii zabezpieczającej. W takiej opinii szef KAS potwierdza, że do dokonanej czynności nie ma zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wydanie opinii zabezpieczającej jest jednak kosztowne i nie każdy podatnik może sobie pozwolić na jej opłacanie.

   

  Sytuacji nie poprawia również fakt, że zgodnie z art. 119z Ordynacji: „Złożenie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej nie stanowi przeszkody do prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej.” Złożenie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej może, w skrajnych przypadkach, przyjąć więc formę niepożądanego „donosu na samego siebie”. Ewentualna kontrola lub postępowanie może zostać wszczęte przed otrzymaniem przez podatnika opinii zabezpieczającej – która nie spełni wówczas swojej funkcji ochronnej.

   

  O tym kto może przeprowadzać kontrolę podatkową i jak ona przebiega dowiesz się w artykułach Kto może kontrolować rozliczenia podatkowe? oraz Wszczęcie kontroli podatkowej 

   

  Przekształcenie w spółkę komandytową unikaniem opodatkowania?

   

  W związku z wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania podatnicy mają wątpliwości gdzie jest bezpieczna granica dokonywanych przez nich czynności, która chroni przed działaniem klauzuli.

   

  Kluczowy dla tej kwestii, zwłaszcza dla osób zainteresowanych przekształceniem w spółkę komandytową, może stać się wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2019 roku (sygn. II FSK 3242/18). Dotyczył on spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zdecydowała się na restrukturyzację, związaną ze zmianą pokoleniową. Zdecydowano się na przeistoczenie tej spółki w dwie spółki komandytowe poprzez wydzielenie części jej majątku o wartości kapitału zapasowego do odrębnej spółki komandytowej. Kolejnym krokiem miało być przekształcenie pierwotnej sp. z o.o. w spółkę komandytową. Chcąc uzyskać pewność co do dopuszczalności takiego działania, spółka z o.o. wniosła o wydanie opinii zabezpieczającej.

   

  Szef KAS odmówił wydania opinii. W uzasadnieniu zaakcentował, że w wyniku takiego przekształcenia spółka z o.o. nie zapłaci podatku od niepodzielonych zysków, powstanie więc korzyść podatkowa, której osiągnięcie zdaniem organu było główną przesłanką przeprowadzonej restrukturyzacji.

   

  Istotą sporu była odpowiedź na pytanie czy każda korzyść podatkowa jest optymalizacją związaną z chęcią unikania opodatkowania? Jeżeli tak, oznaczałoby to nieograniczoną możliwość stosowania klauzuli. Obowiązkiem podatnika nie byłoby już bowiem płacenie podatków zgodnie z przepisami, ale płacenie ich w jak najwyższej wysokości.

   

  Podejście zgodnie z którym, przedsiębiorcy powinni płacić najwyższe możliwe podatki nie znalazło uznania w składach sędziowskich NSA i WSA w Warszawie. NSA wskazał szefowi KAS niewłaściwe zrozumienie celów klauzuli i brak wykazania, że cała restrukturyzacja zmierzała głównie do osiągnięcia korzyści podatkowych.

   

  Wyrok NSA cywilizuje podejście do klauzuli i opinii zabezpieczających, wskazując, że to organ musi wykazać, że dana korzyść podatkowa przestała być efektem racjonalnego przeprowadzenia zamierzeń biznesowych, a nabrała charakteru sztucznej operacji optymalizacyjnej, wobec której pozostałe motywy ekonomiczne są nieistotne.

   

  Przekształcając się w spółkę komandytową, nie trzeba więc płacić największych możliwych podatków, żeby uchronić się przed klauzulą. Jeżeli zmiana formy prawnej znajduje swoje uzasadnienie biznesowe, to organy podatkowe nie mogą bez rzetelnego i kompleksowego uzasadnienia podważyć tej czynności. Każdy zainteresowany takim przekształceniem może więc z większą pewnością podejść do tego procesu, minimalizując swoje obawy o uznanie go przez organy za unikającego opodatkowania.

   

  Więcej na temat przekształceń i błędów, których należy unikać przy ich przeprowadzaniu dowiesz się w artykułach Na co zwrócić uwagę przy przekształceniu? oraz 10 błędów przy przekształcaniu spółek, których warto unikać 

   

  Jeżeli jesteś zainteresowany przekształceniem swojej spółki w spółkę komandytową skontaktuj się ze specjalistami PragmatIQ. Nasz zespół przeprowadzi Cię przez poszczególne etapy przekształcenia i wdroży zaplanowaną koncepcję restrukturyzacji!

   

  Łukasz Brejski, Dominika Widła

  Tagi klauzura przekształcenie w spółkę komandytową spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi klauzura przekształcenie w spółkę komandytową spółka komandytowa