Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  01.06.2011

  Czy jeżeli umowę spółki komandytowej ma zawrzeć jednoosobowa spółka z o.o. i osoba fizyczna, która jest Prezesem Zarządu tej spółki z o.o., to czy konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa przez tę spółką z o.o.?

  Czy jeżeli umowę spółki komandytowej ma zawrzeć jednoosobowa spółka z o.o. i osoba fizyczna, która jest Prezesem Zarządu tej spółki z o.o., to czy konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa przez tę spółką z o.o.?

  W sytuacji opisanej w pytaniu możemy mieć do czynienia z kilkoma wariantami:

   

  1. Osoba fizyczna jest jednocześnie jedynym wspólnikiem w jednoosobowej spółce z o.o. a zarazem jedynym członkiem jej zarządu (tj. zarząd składa się tylko z Prezesa Zarządu),
  2. Osoba fizyczna jest jednocześnie jedynym wspólnikiem w jednoosobowej spółce z o.o. ale nie jest jedynym członkiem jej zarządu (tj. np. oprócz Prezesa w skład zarządu wchodzi również Wiceprezes),
  3. Osoba fizyczna nie jest jedynym wspólnikiem w jednoosobowej spółce z o.o., ale jest jedynym członkiem jej zarządu (tj. zarząd składa się tylko z Prezesa Zarządu),
  4. Osoba fizyczna nie jest jedynym wspólnikiem w jednoosobowej spółce z o.o. i nie jest jedynym członkiem jej zarządu (tj. np. oprócz Prezesa w skład zarządu wchodzi również Wiceprezes).

  W wariancie opisanym w punkcie 1 nie jest konieczne udzielanie żadnego pełnomocnictwa. Choć może to wydawać się dziwne, ale umowa spółki komandytowej może być wówczas zawarta między osobą fizyczną a spółką z o.o., którą reprezentuje ta sama osoba fizyczna. Wynika to przepisu art. 210 §2 kodeksu spółek handlowych. Dodatkowym wymogiem w takiej sytuacji jest, by taka czynność została dokonana w formie aktu notarialnego, a notariusz zawiadomił sąd rejestrowy o tej czynności przesyłając sądowi wypis aktu notarialnego. Nie ma to jednak większego znaczenia w przypadku umowy spółki komandytowej, która i tak musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, a następnie zgłoszona do sądu rejestrowego.


  Natomiast w wariantach opisanych w punktach 2-4 niezbędne jest, by w imieniu spółki z o.o. działał pełnomocnik. Musi on zostać powołany uchwałą zgromadzenia wspólników tej spółki. Wynika to z przepisu art. 210 §1 kodeksu spółek handlowych. Uchwała ta musi zostać zaprotokołowana przez notariusza, ponieważ pełnomocnictwo do dokonania czynności w formie aktu notarialnego musi być również sporządzone w tej formie. Nie ma przeszkód, aby udzielenie pełnomocnictwa oraz zawarcie na jego podstawie umowy spółki komandytowej nastąpiło podczas jednej wizyty u notariusza. Zamiast pełnomocnika spółkę z o.o. może w tych sytuacjach reprezentować również rada nadzorcza, ale powoływanie takiej rady, zwłaszcza w jednoosobowych spółkach z o.o., jest rzadkością.


  Podobne zasady, choć niekiedy z pewnymi komplikacjami, obowiązują przy dokonywaniu zmian umowy spółki komandytowej. Piszemy o tym tutaj.

   

  Obejrzyj nasz film i przekonaj się, że warto założyć spółkę komandytową.

   

  Tagi pełnomocnictwo spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi pełnomocnictwo spółka komandytowa