Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  02.03.2016

  Jestem komandytariuszem w spółce komandytowej, a jednocześnie członkiem zarządu spółki z o.o., będącej komplementariuszem. Czy przy dokonywaniu zmiany umowy spółki mogę występować zarówno jako komandytariusz jak i członek zarządu?

  Jestem komandytariuszem w spółce komandytowej, a jednocześnie członkiem zarządu spółki z o.o., będącej komplementariuszem. Czy przy dokonywaniu zmiany umowy spółki mogę występować zarówno jako komandytariusz jak i członek zarządu?

  Przepisy Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) stanowią, że spółkę z o.o. co do zasady reprezentuje zarząd. Jednak od tej reguły istnieją pewne odstępstwa. Jedno z nich przewidziane jest w art. 210 k.s.h. Przepis ten reguluje zawieranie umów pomiędzy spółką a członkiem zarządu. Przy zawieraniu takich umów spółka musi być reprezentowana przez pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników lub przez radę nadzorczą. Dotyczy to wszelkich rodzajów umów – od umowy o pracę z członkiem zarządu po umowy cywilnoprawne (sprzedaż, dzierżawa, pożyczka itp.). Trzeba również pamiętać, że pod pojęciem zawierania umów rozumie się także ich zmianę.

   

  Ze względu na fakt, że art. 210 k.s.h. nie precyzuje rozwiązania sytuacji, w której członek zarządu spółki z o.o. (komplementariusza spółki komandytowej) jest jednocześnie komandytariuszem tej spółki – powstała pewna rozbieżność stanowisk w orzecznictwie. Cześć sądów stoi na stanowisku, że w sytuacji opisanej przez Pana konieczne jest pełnomocnictwo udzielone przez zgromadzenie wspólników, a część odrzuca konieczność udzielenia takiego pełnomocnictwa, uznając, że w przypadku zmiany umowy spółki komandytowej art. 210 k.s.h. nie znajduje zastosowania. Nie należą do rzadkości sytuacje, w których sędziowie lub referendarze z tego samego sądu wydają rozbieżne orzeczenia w tej sprawie.


  Z powodu trudności w przewidzeniu stanowiska sądu warto się zabezpieczyć. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy ustanowić pełnomocnika, który będzie legitymował się dwoma pełnomocnictwami – jednym od zgromadzenia wspólników (albo rady nadzorczej) a drugim od zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem. Dzięki temu w sytuacji, gdy sąd rejestrowy uzna, iż znajdzie zastosowanie art. 210 k.s.h. pełnomocnik będzie mógł się wylegitymować pełnomocnictwem od zgromadzenia wspólników. Jeżeli jednak sąd uzna stosowanie tego artykułu za nieuzasadnione to i tak spółka będzie prawidłowo reprezentowana (ze względu na pełnomocnictwo ze strony zarządu).Opisane rozwiązanie zapewni, że niezależnie od poglądów sędziów sądu rejestrowego dokonana zmiana umowy nie zostanie zakwestionowana.


  Udzielanie pełnomocnictw nie będzie natomiast konieczne, gdy komplementariuszem będzie jednoosobowa spółka z o.o., a jej jedynym wspólnikiem i jednocześnie jedynym członkiem zarządu będzie Pan. Wówczas, zgodnie z art. 210 § 2 ksh, dla ważności dokonania zmian w umowie spółki komandytowej, której komplementariuszem byłaby owa jednoosobowa spółka z o.o., wystarczyłaby forma notarialna, a tym samym nie zachodziłaby potrzeba powołania pełnomocnika.

  Tagi umowa spółki komandytowej zmiana umowy spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi umowa spółki komandytowej zmiana umowy spółki