Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  14.09.2022

  9% efektywnej stawki opodatkowania w spółce komandytowej. Czy jest to możliwe?

  9% efektywnej stawki opodatkowania w spółce komandytowej. Czy jest to możliwe?

  Pomimo upływu niemal dwóch lat od objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem tych spółek na nowych zasadach może budzić wątpliwości, a czasem zaskakiwać. Jednym z interesujących przypadków jest zastosowanie tzw. odliczenia komplementariusza podczas wypłaty części zysku ze spółki komandytowej stosującej stawkę CIT 9%. W określonych przypadkach może to spowodować znaczące zmniejszenie efektywnej stawki opodatkowania.

   

  Opodatkowanie wypłaty zysku ze spółki komandytowej na rzecz komplementariusza

   

  Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT sprawiło, że na gruncie podatkowym wypłata zysku traktowana jest podobnie jak dywidenda w spółce z o.o. Oznacza to, że otrzymujący zysk wspólnik zobowiązany jest do opodatkowania przychodu z tego tytułu zryczałtowanym 19% podatkiem PIT lub CIT (w zależności od swojego statusu). Powoduje to, podobnie jak w spółkach kapitałowych, że zysk trafiający do wspólnika jest w sensie ekonomicznym podwójnie opodatkowany - najpierw na poziomie spółki, a następnie u wspólnika.

   

  Wspólnicy spółek komandytowych mogą jednak skorzystać z określonych preferencji w tym zakresie. Jedną z nich jest tzw. odliczenie komplementariusza. Jest to mechanizm, który pozwala mu na pomniejszenie podatku od otrzymywanego zysku o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału tego wspólnika w zysku tej spółki i wysokości podatku CIT, który zapłaciła spółka komandytowa. Jednocześnie, wysokość wspomnianego odliczenia nie może być wyższa niż należny do zapłacenia przez komplementariusza podatek.

   

  Powyższe rozwiązanie pozwala na uniknięcie podwójnego (w sensie ekonomicznym) opodatkowania dochodów wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej, czyli komplementariuszy.

   

  Szczegółowo kwestia wypłaty zysków ze spółki komandytowej do jej wspólników została przez nas omówiona w artykule Spółki komandytowe i ich wspólnicy po zmianach przepisów – jak są opodatkowani od 2021 r.? 

   

  Chcesz wiedzieć więcej na temat spółki komandytowej? Sprawdź najnowsze wydanie książki "Komandytowa" - jedyne na rynku praktyczne kompendium wiedzy o spółce komandytowej jako podatniku CIT. 

   

  Częściowa wypłata zysku na rzecz komplementariusza spółki komandytowej korzystającej z 9% stawki CIT

   

  Opisany wyżej mechanizm nie sprawia problemów praktycznych w przypadku, gdy wspólnicy dokonują wypłaty całości wypracowanego zysku. Co jednak w sytuacji, kiedy wspólnicy decydują się przeznaczyć do wypłaty jedynie część zysku spółki komandytowej, która na dodatek korzysta z 9% stawki CIT?

   

  W określonych przypadkach w spółce takiej możliwe jest znaczące obniżenie podatku wspólnika (nawet do zera), co w efekcie doprowadzić może do sytuacji, kiedy efektywnie opodatkowanie zysku ze spółki komandytowej wyniesie tylko 9% (ze względu na niski CIT odprowadzany przez spółkę).

   

  Przeanalizujmy przykład przedstawiony na poniższej grafice:

   

  Rozliczenie podatkowe dochodu sp.k. (9% CIT)

  Dochód sp. k.

  1 000 000 zł

  CIT sp.k. (9%)

  90 000 zł

  Zysk netto

  910 000 zł

  Zysk przeznaczony do wypłaty

  910 000 zł

  450 000 zł

  opodatkowanie zysku wypłacanego komplementariuszowi posiadającemu prawo do 75% udziału w zysku spółki

  Zysk netto wypłacany komplementariuszowi

  682 500 zł

  337 500 zł

  Hipotetyczny PIT od zysku wypłacanego komplementariuszowi (19%)

  129 675 zł

  64 125 zł

  Kwota podatku do odliczenia (75% x CIT)

  67 500 zł

  PIT do zapłaty od zysku komplementariuszy

  62 175 zł

  0 zł
  (z kwoty do odliczenia „pozostało” 3 375 zł)

  Kwota "na rękę" dla komplementariusza

  620 325 zł

  337 500 zł

   

  W podanym przykładzie spółka komandytowa będąca uprawniona do stosowania 9% stawki CIT osiągnęła w roku podatkowym dochód 1 000 000 zł. Podatek CIT od tego dochodu to 90 000 zł. Komplementariusz posiadający 75% prawa do udziału w zysku tej spółki będzie miał zatem prawo do odliczenia od swojego podatku kwoty 67 500 zł.

   

  Jeżeli zysk wypłacony zostałby w całości (na rzecz tego komplementariusza przypadałoby 682 500 zł) to za pomocą mechanizmu odliczenia możliwe byłoby obniżenie podatku komplementariusza o nieco ponad połowę (129 675 zł - 67 500 zł = 62 175 zł).

   

  W przypadku jednak, kiedy zgodnie z powyższym przykładem do wypłaty przeznaczona została około połowa zysku (450 000 zł), potencjalny podatek od przypadającej na komplementariusza części (64 125 zł) obniżony zostanie do zera poprzez wykorzystanie niemal całej przysługującej na komplementariusza części CITu spółki. W tym przypadku efektywny poziom opodatkowania w odniesieniu do wypłaconej kwoty wyniósłby tylko 9%.

   

  Należy jednak podkreślić, że jeżeli po czasie spółka zdecyduje się na wypłatę pozostałej części zysku, to wspólnik nie będzie miał prawa do ponownego skorzystania z odliczenia w pełni, ponieważ przypadająca na niego kwota odliczenia została już niemal w pełni „wykorzystana”. W podanym przykładzie komplementariuszowi z całej możliwej do odliczenia od podatku kwoty (67 500 zł) „pozostało” jedynie 3 375 zł.

   

  Oznacza to, że w przypadku otrzymania przez niego pozostałej części zysku będzie mógł skorzystać z odliczenia komplementariusza w niewielkim zakresie, przez co efektywny poziom opodatkowania tej części zysku może być zdecydowanie wyższy. Efektywna stawka 9% możliwa jest więc do uzyskania wyłącznie w ograniczonym zakresie.

   

  O innych interesujących kwestiach związanych z mechanizmem odliczenia w spółce komandytowej przeczytasz m.in. w naszym artykule Dochody komplementariusza mogą być częściowo podwójnie opodatkowane.

   

  Kacper Tokarz

  Mateusz Janus

  Tagi podział zysku spółka komandytowa wypłata ze spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi podział zysku spółka komandytowa wypłata ze spółki