Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  31.01.2020

  4 zmiany w przepisach dotyczących spółki komandytowej i komandytowo - akcyjnej w 2020 roku, o których musisz wiedzieć!

  4 zmiany w przepisach dotyczących spółki komandytowej i komandytowo - akcyjnej w 2020 roku, o których musisz wiedzieć!

  Rok 2020 przyniesie wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu spółek komandytowych i komandytowo – akcyjnych, w tym obowiązek dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zmiany w procedurze przekształceń, wprowadzenie mikrorachunków podatkowych oraz obowiązkowej strony internetowej dla S.K.A. Przeczytaj nasz artykuł i bądź na bieżąco!

   

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

   

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zaczął funkcjonować 13 października 2019 roku. Należy do niego zgłaszać informacje o osobach będących beneficjentami rzeczywistymi spółek, czyli takich, które sprawują faktyczną kontrolę oraz wywierają wpływ na funkcjonowanie spółki.

  Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru dotyczy również spółek komandytowych i komandytowo – akcyjnych. W przypadku tych spółek beneficjentem rzeczywistym może być:

  • komplementariusz lub komandytariusz spółki komandytowej,
  • komplementariusz lub akcjonariusz spółki komandytowo – akcyjnej.

  Co istotne, termin zgłoszenia do Rejestru mija 13 kwietnia 2020 roku. Jeżeli jednak spółka została zarejestrowana po 13 października 2019 roku (dotyczy to również spółek powstałych np. w wyniku przekształcenia), to powinna dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od jej zarejestrowania bądź zmian w rejestrze. W przeciwnym razie spółce grozi grzywna sięgająca nawet miliona złotych.

  Więcej o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych przeczytasz na naszym portalu Doradzamy.to w artykule Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla spółek 

   

  Przekształcenia bez udziału biegłego rewidenta

   

  Od 1 marca 2020 roku wejdą w życie zmiany dotyczące procedury przekształceń spółek. Do tej pory każdy plan przekształcenia musiał zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Dodatkowo obowiązkowym załącznikiem planu przekształcenia była wycena składników majątku spółki.

  Po wejściu w życie nowelizacji zniesiony zostanie obowiązek badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta oraz konieczność załączania wyceny składników majątku, z wyłączeniem przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną oraz przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

  Rozwiązania te mają spowodować, że procedura przekształcania spółek będzie szybsza i prostsza.

   

  Obowiązkowa strona internetowa dla S.K.A.

   

  Z dniem 1 stycznia 2020 roku, dla wszystkich spółek komandytowo-akcyjnych został wprowadzony obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz zamieszczania na niej ogłoszeń pochodzących od spółki, takich jak np. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  Oprócz ogłoszeń na stronie internetowej S.K.A. powinny pojawić się podstawowe dane identyfikujące spółkę takie jak: firma, siedziba i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP oraz wysokość kapitału zakładowego.

  Adres strony internetowej S.K.A. należy zgłosić do KRS w terminie 7 dni od przygotowania jej zgodnie z wytycznymi ustawodawcy. W praktyce ma to na celu zapobieżenie sytuacji, w której akcjonariusz nie ma dostępu do informacji o spółce, gdyż nie zna adresu strony internetowej spółki.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie zajrzyj do naszego artykułu Obowiązkowa strona internetowa dla S.K.A. od 1 stycznia 2020 roku 

   

  Mikrorachunek podatkowy

   

  Od 1 stycznia 2020 roku podatki PIT, CIT oraz VAT nie są już uiszczane na ogólne numery rachunków bankowych urzędów skarbowych. Z początkiem tego roku do zapłaty powyższych podatków będą służyć indywidualne rachunku bankowe (mikrorachunki podatkowe) przypisane do każdej osoby posiadającej NIP lub PESEL.

  Co istotne dla pracodawców – płatników, wpłaty zaliczek (zbiorcze kwoty za wszystkich pracowników) dokonywane będą na indywidualny mikrorachunek podatkowy płatnika.

  Przy czym trzeba pamiętać, że wspólnicy spółki komandytowej powinni samodzielnie opłacać podatek wynikający z dochodów osiąganych w ramach spółki komandytowej i muszą oni opłacać ten podatek na swój indywidualny mikrorachunek, a nie na mikrorachunek spółki komandytowej.

  Numer indywidualnego mikrorachunku bankowego można wygenerować bezpłatnie na Portalu Podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów 

  Tagi CRBR SKA spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CRBR SKA spółka komandytowa