Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  09.11.2016

  Zyski osiągnięte przed 1 stycznia 2015 r. a podatek od zysków niepodzielonych

  Zyski osiągnięte przed 1 stycznia 2015 r. a podatek od zysków niepodzielonych

  Z dniem 1 stycznia 2015 r. poszerzony został zakres zastosowania przepisu dotyczącego opodatkowania zysków niepodzielonych na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Czy zyski osiągnięte przed 1 stycznia 2015 r., które występują w spółce przekształcanej będą opodatkowane podatkiem od zysków niepodzielonych na moment przekształcenia?

   

  Zyski niepodzielone w ustawie o PIT i CIT

   

  Od 1 stycznia 2015 r. przepis dotyczący zysków niepodzielonych uległ zmianie. Na temat definicji zysków niepodzielonych i zmian w przepisach pisaliśmy w artykule Ważne zmiany w opodatkowaniu zysków na dzień przekształcenia.

   

  Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu, dochodem na moment przekształcenia u wspólników spółki jest nie tylko wartość niepodzielonych zysków w spółce, ale również wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy. Tak więc, podatek od niepodzielonych zysków obejmuje zarówno zysk z bieżącego roku, jak i zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

   

  Przychód z tytułu niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia, czyli w chwili wpisania spółki osobowej do KRS (więcej na temat obowiązków związanych z podatkiem od niepodzielonych zysków w artykule Kto i w jaki sposób powinien zapłacić podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową?). Co jednak z zyskami, które zostały osiągnięte przed nowelizacją przepisu i widnieją w bilansie spółki na moment przekształcenia?

   

  Zyski osiągnięte przed 1 stycznia 2015 r.

   

  W opinii części sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 grudnia 2015 r., sygn. I SA/Kr 1609/15), zyski osiągnięte przed 1 stycznia 2015 r., nie powinny być opodatkowane na moment przekształcenia spółki, gdyż zysk, który został rozdysponowany na kapitał zapasowy lub rezerwowy, nie jest już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych zgodnie z brzmieniem przepisu przed 1 stycznia 2015 r.

   

  Niestety, pojawia się również odrębne stanowisko wśród sądów i organów podatkowych (np. wyrok WSA w Lublinie z dnia 11 maja 2016 r., sygn. I SA/Lu 1319/15), zgodnie z którym do zysków osiągniętych przez spółkę przed 1 stycznia 2015 r. należy stosować obecne brzmienie przepisu, a więc zyski te również są opodatkowane na moment przekształcenia.

   

  W naszej opinii należy przyznać rację pierwszemu stanowisku. Do 1 stycznia 2015 r. zyskiem niepodzielonym był zysk nierozdysponowany na inne kapitały oraz niewypłacony wspólnikom, co potwierdzał Naczelny Sąd Administracyjny (np. wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. II FSK 1771/12).

   

  Pomimo uznania poglądu korzystniejszego dla podatników, ze względu na niejednolite stanowisko w tej materii i brak prawomocnych wyroków, warto zaczekać z ostatecznym osądem tej problematyki na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

   

   

  Marcin Szuflak

  Tagi PIT przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi PIT przekształcenie