Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  12.01.2015

  Kto i w jaki sposób powinien zapłacić podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową?

  Kto i w jaki sposób powinien zapłacić podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową?

  Podatek od niepodzielonych zysków obciąża wspólników przekształcanej spółki z o.o. ale powinien być wpłacony do urzędu skarbowego przez spółkę komandytową.


  Przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową u wspólników może powstać przychód z tzw. niepodzielonych zysków (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT). Zgodnie z brzmieniem przepisów obowiązującym od 1.01.2015 r. niepodzielone zyski obejmują zarówno zysk z bieżącego roku, jak i zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy.


  Przychód z tytułu niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia, czyli w chwili wpisania spółki komandytowej do KRS. Kwota niepodzielonych zysków przypadająca na każdego wspólnika powinna zostać obliczona w proporcji odpowiadającej wysokości posiadanych przez wspólnika udziałów w spółce z o.o. Przychód ten opodatkowany jest 19 % zryczałtowanym podatkiem. Płatnikiem podatku z tego tytułu jest spółka komandytowa (art. 41 ust. 4c ustawy o PIT). W konsekwencji wspólnicy jako podatnicy faktycznie ponoszą ciężar opodatkowania i zobowiązani są wpłacić podatek na rachunek spółki komandytowej, natomiast spółka komandytowa jako płatnik ma obowiązek przekazać kwotę podatku do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło przekształcenie.

   

  W praktyce możliwa jest również sytuacja, w której spółka komandytowa z własnych środków przeleje na rzecz urzędu skarbowego zryczałtowany podatek i wykaże z tego tytułu należność wobec wspólników (wspólnicy będą zobowiązani do zwrotu podatku, który spółka zapłaciła „za nich”), a rozliczenie tej należności nastąpi np. przy wypłacie wspólnikom zysku lub w momencie przekazania pierwszej zaliczki na poczet zysku. Mimo, że takie rozwiązanie nie wynika wprost z przepisów, naszym zdaniem jest dopuszczalne.


  Ponadto spółka komandytowa będzie zobowiązana do końca stycznia następnego roku złożyć deklarację PIT-8AR, w której wykaże kwoty pobranego podatku. Wspólnicy przekształcanej spółki nie składają dodatkowo zeznania związanego z tym podatkiem ani nie wykazują go w żadnej deklaracji PIT.


  Maria Kopówka

   

  Obejrzyj też nasz film, by dowiedzieć się ja przekształcić Twoją spółkę w spółkę komandytową.

   

  Tagi przekształcenie zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi przekształcenie zysk