Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  20.09.2018

  Wypłata zysku spółki komandytowej tylko jednemu wspólnikowi – czy to możliwe?

  Wypłata zysku spółki komandytowej tylko jednemu wspólnikowi – czy to możliwe?

  Udział w zyskach jest podstawowym prawem, a uczestnictwo w stratach zasadniczym obowiązkiem wspólników spółki komandytowej. Kodeks spółek handlowych wyraźnie dopuszcza możliwość zwolnienia wspólnika od udziału w stratach. Ale czy możliwe jest wypłata rocznego zysku wyłącznie jednemu wspólnikowi?

   

  Dopuszczalność

   

  Poszczególne przepisy KSH nie dają jednoznacznych podstaw do dopuszczenia albo ograniczenia takiej możliwości. Art. 51 § 2 i 3 KSH określa jedynie generalną zasadę równego udziału w zyskach i stratach, a także pozwala wyłączyć wspólnika od udziału w stratach. Pomimo różnych zdań w doktrynie, naszym zdaniem wypłata zysku rocznego tylko jednemu wspólnikowi jest jak najbardziej możliwa.

   

  Przykład: Spółka komandytowa osiągnęła w danym roku zysk w wysokości 100 tys. złotych. W skład spółki wchodzi 2 wspólników, a każdy z nich zgodnie z umową spółki ma 50% udziału w zysku i taki sam udział w stratach. Jeden ze wspólników chce wypłacić przysługującą mu część zysku tj. 50 tys. złotych, a drugi z nich chce, aby jego część pozostała w spółce.

   

  Przesłanki dopuszczalności

   

  Za dopuszczeniem takiej opcji przemawia przede wszystkim art. 37 KSH, który pozwala uregulować kwestie udziału w zyskach odmiennie niż uczyniono to w kodeksie. Ponadto natura spółki komandytowej, która ma zarobkowy charakter, a jej celem jest prowadzenie działalności gospodarczej nie staje w opozycji do możliwości pozostawienia w spółce zysku przypadającego danemu wspólnikowi za dany rok. Należy bowiem zaznaczyć, że trwałe pozbawienie wspólnika prawa do zysku jest niedopuszczalne. Jednakże pozostawienie zysku należnego wspólnikowi w spółce nie jest trwałym pozbawieniem go tego prawa. Wspólnik nie traci bowiem prawa domagania się wypłaty tego zysku w późniejszym czasie. Jeżeli towarzyszy temu zgoda wspólnika, którego to dotyczy, to tym bardziej należy uznać taką sytuację za dopuszczalną.

   

  Paweł Butkiewicz

  Tagi spółka komandytowa zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa zysk