Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  06.08.2014

  W jaki sposób należy rozliczać między wspólników koszty podatkowe spółki komandytowej, gdy zgodnie z umową spółki zysk między wspólników dzieli się w proporcji 95% (komandytariusz) / 5% (komplementariusz)?

  W jaki sposób należy rozliczać między wspólników koszty podatkowe spółki komandytowej, gdy zgodnie z umową spółki zysk między wspólników dzieli się w proporcji 95% (komandytariusz) / 5% (komplementariusz)?

  Zarówno przychody jak i koszty podatkowe spółki komandytowej należy rozdzielić między jej wspólników według proporcji w jakiej wspólnicy uczestniczą w zyskach – czyli 5% przychodów i 5% kosztów przypada na komplementariusza, natomiast 95% przychodów i 95% kosztów przypada na komandytariusza. Taką zasadę rozliczenia kosztów podatkowych stosuje się nawet w sytuacji, gdy w umowie spółki udział wspólników w stratach został określony w inny sposób niż udział w zyskach. Wynika to z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT (i analogicznego art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o CIT). Organy podatkowe też potwierdzają, że zarówno do przychodów jak i kosztów przypisanych wspólnikowi stosuje się proporcję w jakiej wspólnicy uczestniczą w  zyskach.

   

  Potwierdził to również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. II FSK 904/10W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w świetle powyższych unormowań podatkowych, wspólnicy spółki partnerskiej mogą określić prawo do udziału w zysku w spółce - w dowolnej (dopuszczalnej przepisami Kodeksu spółek handlowych) proporcji, według której będą rozliczane przychody z udziału w spółce, jednakże konsekwentnie w takiej samej proporcji winny też być dla celów podatkowych rozliczane koszty uzyskania przychodów.

   

  Maria Kopówka

  Tagi księgowość zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi księgowość zysk