Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  20.04.2020

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową – czy pozwala na ochronę majątku?

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową – czy pozwala na ochronę majątku?

  W obecnej sytuacji związanej z trwającą pandemią, przedsiębiorcy rozważają różne ruchy, które pozwoliłyby im na ochronę osobistego majątku. W szczególnie niekorzystnej sytuacji są wspólnicy spółki jawnej, którzy w razie niewypłacalności spółki będą odpowiadali za jej zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym. Wielu z nich rozważa w obecnej sytuacji, kształtowanej przez trwającą epidemię koronawirusa, przekształcenie w spółkę komandytową.

   

  Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej i w spółce komandytowej

   

  W razie kłopotów finansowych spółki jawnej, jej wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem i solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może wybrać od którego wspólnika będzie dochodził swojej wierzytelności.

   

  O wiele korzystniejsze zasady odpowiedzialności wspólników obowiązują w spółce komandytowej. W spółce komandytowej rolę wspólnika odpowiadającego w nieograniczony sposób tj. komplementariusza z reguły powierza się spółce z o.o., natomiast rolę wspólników odpowiadających w sposób ograniczony tj. komandytariuszy powierza się osobom fizycznym.

   

  Na czym polega i ile trwa przekształcenie w sp.k.?

   

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową pozwala na korzystniejsze niż w spółce jawnej ukształtowanie odpowiedzialności osób fizycznych zaangażowanych w spółkę. Proces przekształcenia spółki jawnej w komandytową, z uwagi na uregulowane w przepisach uproszczenia, jest stosunkowo prosty w porównaniu do innych przekształceń. Aby doprowadzić do przekształcenia, należy wprowadzić do spółki jawnej przyszłego komplementariusza tj. spółkę z o.o., przygotować projekt uchwały o przekształceniu i umowy spółki komandytowej, a następnie podpisać te dokumenty u notariusza. Ostatnim etapem przekształcenia jest wpis przekształcenia w KRS. Spółka komandytowa powstanie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Przy założeniu sprawnego działania wspólników, doradców i sądu rejestrowego, cała procedurę można przeprowadzić nawet w ciągu jednego miesiąca.

   

  Odpowiedzialność za zobowiązania byłej spółki jawnej

   

  Z momentem przekształcenia, wszelkie zobowiązania spółki jawnej przechodzą na spółkę komandytową i od momentu przekształcenia stają się zobowiązaniami spółki komandytowej. Należy mieć jednak na uwadze, że odnośnie zobowiązań powstałych przed przekształceniem, czyli zobowiązań byłej spółki jawnej, wspólnicy spółki komandytowej odpowiadają za te zobowiązania na dotychczasowych zasadach (czyli jak wspólnicy spółki jawnej) przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Przekształcenie nie jest więc receptą na zmianę zasad odpowiedzialności co do starych zobowiązań.

   

  Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe po dacie przekształcenia

   

  Z kolei odpowiedzialność za zobowiązania powstałe po dacie przekształcenia ukształtowana jest już w sposób charakterystyczny dla spółki komandytowej. W razie gdy egzekucja wobec spółki komandytowej będzie nieskuteczna, komplementariusz (czyli sp. z .o.o.) odpowiada całym swoim majątkiem. Komandytariusz (czyli osoba fizyczna) odpowiada natomiast do wysokości sumy komandytowej. Jeżeli komandytariusz wniósł wkład równy co najmniej sumie komandytowej, to wtedy nie ponosi w ogóle odpowiedzialności majątkiem osobistym.

   

   

  Podejmując decyzję o przekształceniu, należy w pierwszej kolejności przeanalizować sytuację prawną spółki i ocenić czy w danej sytuacji przekształcenie będzie mogło być przeprowadzone sprawnie i bezproblemowo. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców.

   

  O innych rozwiązaniach związanych z ochroną osobistego majątku piszemy m.in. w artykule: Rozdzielność majątkowa i podział majątku – czy pozwolą zabezpieczyć majątek w obecnej sytuacji?

  Karolina Kulińska-Polak

  Tagi przekształcenie spółki przekształcenie w spółkę komandytową

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi przekształcenie spółki przekształcenie w spółkę komandytową