Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  25.02.2013

  Jaki sposób opodatkowania komplementariuszy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych proponuje Ministerstwo Finansów od 2014 roku?

  Jaki sposób opodatkowania komplementariuszy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych proponuje Ministerstwo Finansów od 2014 roku?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Zgodnie z najnowszą propozycją Ministerstwa Finansów (projekt zmian z 12 lutego 2013 r. opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacyjne), od 1 stycznia 2014 r. zarówno spółki komandytowo-akcyjne jak i spółki komandytowe miałyby zostać podatnikami CIT. Doprowadziłoby to do „podwójnego” opodatkowania wspólników – analogicznie jak w przypadku wspólników spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Po pierwsze spółka komandytowa płaciłaby CIT od dochodów uzyskanych w ciągu roku. Po drugie zysk wypłacany wspólnikom spółki komandytowej traktowany byłby tak jak dywidenda z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i opodatkowany zryczałtowanym podatkiem 19% przy wypłacie.

   

   

  Wyjątkiem miałaby być sytuacja komplementariusza. Projekt przewiduje, że będzie on miał prawo od podatku od otrzymywanej dywidendy odliczyć przypadający na niego podatek, który zapłaciła spółka od własnych dochodów. Zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza byłby pomniejszany o kwotę odpowiadającą iloczynowi prawa komplementariusza do udziału w zysku spółki i podatku należnego od dochodu spółki. W związku z tym zysk komplementariusza faktycznie będzie opodatkowany tylko raz – na poziomie spółki.


  Propozycja Ministerstwa Finansów podlegać będzie uzgodnieniom i modyfikacjom przed ostatecznym uchwaleniem zmian. Dlatego projekt ten traktować należy jedynie jako jeden z potencjalnych scenariuszy rozwoju wydarzeń w 2014 r. dotyczący spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.


  Maria Kopówka

   

  Tagi CIT PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT