12.03.2012

  Czy wspólnikiem w spółce komandytowej może zostać obywatel polski stale zamieszkujący za granicą lub obcokrajowiec?

  Czy wspólnikiem w spółce komandytowej może zostać obywatel polski stale zamieszkujący za granicą lub obcokrajowiec?

  Wspólnikami w spółce komandytowej - zarówno komplementariuszami jak i komandytariuszami - mogą zastać zarówno obywatele polscy stale zamieszkujący poza Polską, jak i cudzoziemcy.

   

  Możliwość uzyskania statusu wspólnika w polskiej spółce komandytowej mają zarówno cudzoziemcy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein), jak i spoza niego. Co więcej, z art. 13 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że osoby spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Spółka komandytowa stanowi więc jedną z najbardziej „otwartych” dla cudzoziemców form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Warto przy tym zaznaczyć, że możliwość swobodnego uczestniczenia w polskich spółkach komandytowych odnosi się nie tylko do zagranicznych osób fizycznych, ale również do zagranicznych jednostek organizacyjnych np. osób prawnych.

  Należy jednak zwrócić uwagę na wynikające z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ograniczenia w możliwości nabywania nieruchomości przez spółki komandytowe kontrolowane w przez obcokrajowców. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

  Tagi spółka komandytowa wspólnicy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa wspólnicy