Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  10.08.2018

  Czy wspólnik spółki komandytowej może rozliczać się na podstawie karty podatkowej?

  Czy wspólnik spółki komandytowej może rozliczać się na podstawie karty podatkowej?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Karta podatkowa to dosyć atrakcyjna forma opodatkowania, zarezerwowana jednak dla niewielkich firm i tylko w niektórych rodzajach działalności. Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą rozliczać się podatkowo w formie karty podatkowej?

   

  Rozliczenie spółki komandytowej w formie karty podatkowej

   

  Karta podatkowa to uproszczona, zryczałtowana forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Podatnik, który rozlicza się w ten sposób zostaje zwolniony z wielu obowiązków m.in. prowadzenia ksiąg, składania zeznań i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. I co najważniejsze sama wysokość podatku płaconego w formie karty podatkowej jest niższa niż tego płaconego na zasadach ogólnych.

   

  Prawo wyboru takiej formy opodatkowania przysługuje m.in. niewielkim przedsiębiorstwom o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym, a także wykonującym niektóre wolne zawody (np. lekarzom).

   

  Tak jak wielokrotnie pisaliśmy w spółce komandytowej podatnikami podatku dochodowego są sami wspólnicy, a nie spółka. Piszemy o tym np. w artykule Według jakich zasad wspólnicy spółki komandytowej rozliczają podatek dochodowy? Czy zatem wspólnicy spółki komandytowej mogą rozliczać się w formie karty podatkowej, gdy działalność dopuszczalną do rozliczania w ramach karty podatkowej prowadzi spółka komandytowa?

   

  Niestety nie. Działalność, by mogła podlegać, karcie podatkowej, musi być prowadzona w ramach w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub ewentualnie w formie spółki cywilnej (i to też nie we wszystkich przypadkach spółka cywilna jest dopuszczalna). Niestety nie ma możliwości, by prowadzić działalność w formie spółki komandytowej i korzystać z dobrodziejstw karty podatkowej. Nawet jeśli jest to działalność, której rodzaj pozwala na stosowanie karty podatkowej.

   

  Wspólnik spółki komandytowej z brakiem prawa do karty podatkowej

   

  Istotnym pytaniem jest również czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która w swojej działalności korzysta z rozliczenia w formie karty podatkowej i następnie stanie się wspólnikiem spółki komandytowej, która ma prowadzić działalność w zupełnie innej branży, może kontynuować rozliczenia na karcie podatkowej w zakresie przychodów z tej jednoosobowej działalności gospodarczej?

   

  Niestety nie. Aby móc korzystać z karty podatkowej należy spełnić dodatkowe warunki, m.in. nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż ta, która jest do takiej formy opodatkowania uprawniona.

   

  Osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce komandytowej (zarówno komandytariusz jak komplementariusz), uzyskująca za pośrednictwem spółki komandytowej przychody, z podatkowego punktu widzenia prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą inną niż dozwolona do opodatkowania w ramach karty podatkowej. Czyli nie może korzystać z karty podatkowej w swojej pierwotnej jednoosobowej działalności gospodarczej.

   

  Dominika Widła, Paulina Machińska

   

  Tagi komandytariusz podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komandytariusz podatki