Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  20.03.2013

  Czy spółka komandytowa może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

  Czy spółka komandytowa może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

  Tak.


  Kluczowym aspektem dla tego uprawnienia jest posiadanie przez spółkę statusu małego podatnika lub rozpoczęcie przez nią działalności w danym roku podatkowym. O warunkach, które trzeba spełnić, aby zostać uznanym za małego podatnika pisaliśmy szerzej tutaj.


  Limitu przychodów uprawniający do tzw. jednorazowej amortyzacji oblicza się na innych zasadach niż limit przychodów pozwalający na kwartalne rozliczenie podatku. Organy podatkowe przyjmują, że skoro nabywany środek trwały będzie ewidencjonowany i amortyzowany przez spółkę, to bez znaczenia dla (opisanego wcześniej) limitu przychodów są w tym wypadku pozostałe dochody wspólników z równolegle prowadzonej działalności gospodarczej (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23.10.2012 r., sygn. ITPB1/415-834/12/DP). W związku z tym, limit 1,2 mln euro odnoszony będzie wyłącznie do przychodów spółki komandytowej a nie poszczególnych jej wspólników.

   

  Spełnienie omawianych warunków uprawnia spółkę do dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym łącznie kwoty 50.000 euro. Limit ten, zgodnie z art. 22k ust. 13 ustawy o PIT przysługuje spółce komandytowej, a nie każdemu ze wspólników z osobna. Oznacza to, że z podatkowego punktu widzenia wspólnicy danej spółki komandytowej muszą „podzielić się” limitem jednorazowej amortyzacji. Zasady przeliczania euro na złotówki są tutaj identyczne jak przy ustalaniu limitu dla małych podatników. W 2013 roku w ramach jednorazowej amortyzacji odliczymy więc łącznie do 205.000 zł.


  Jednorazowej amortyzacji mogą podlegać środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli np. maszyny, urządzenia, narzędzia oraz środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. Jednorazowej amortyzacji nie poddamy tym samym budynków czy gruntów, które wykorzystujemy na potrzeby naszej działalności.

   

  Piotr Klebieko

  Tagi PIT spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi PIT spółka komandytowa