Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  18.11.2016

  Czy po przekształceniu w spółkę komandytową trzeba wnioskować o nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego?

  Czy po przekształceniu w spółkę komandytową trzeba wnioskować o nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego?

  Jeżeli spółka prowadząca skład podatkowy przekształci się w spółkę komandytową, to po przekształceniu nie będzie musiała ponownie wnioskować o wydanie takiego zezwolenia na prowadzenie składu. Wystarczy zawiadomienie urzędu celnego.

   

  O podmiotach, które mogą przekształcić się w spółkę komandytową pisaliśmy w artykule Kto może się przekształcić w sp.k.? 

   

  Sukcesja praw i obowiązków

   

  Na gruncie prawa handlowego przekształconej spółce komandytowej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, w szczególności zezwolenia, koncesje i ulgi (jedynie za wyjątkiem tych, dla których ustawa lub decyzja o wydaniu stanowi inaczej).

   

  Podobnie, w świetle przepisów prawa podatkowego, spółka powstała z przekształcenia innej spółki wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

   

  Przekształcenie podmiotu prowadzącego skład podatkowy

   

  Podmioty prowadzące skład podatkowy zobowiązane są do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianie danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Jeżeli podmioty planują zmianę danych objętych treścią zezwolenia - muszą powiadomić naczelnika urzędu celnego przed dokonaniem tej zmiany. Wówczas jest to traktowane na równi ze złożeniem wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

   

  Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy skutkuje natomiast obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenia składu podatkowego. Z obowiązku tego zostały jednak wyłączone podmioty przekształcone, które zgodnie z przepisami prawa wstąpiły w przewidziane prawa lub prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

   

  Tym samym spółka komandytowa, jako spółka przekształcona, nie będzie zobowiązana do wnioskowania o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Niezmienione zostaną także nadane numery akcyzowe.

   

  Jedyne o czym należy pamiętać, to zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianie danych podmiotu prowadzącego skład podatkowy oraz o aktualizacji danych w systemie EMCS PL (złożenie wniosku o aktualizację danych).

   

  Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą i jednocześnie jesteś podmiotem prowadzącym skład podatkowy - również możesz się przekształcić. Więcej dowiesz się z naszego artykułu Skład podatkowy a przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

   

  Maria Ratajczyk

  Tagi podatki przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi podatki przekształcenie