Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  16.04.2014

  Czy będąc wspólnikiem tzw. menadżerskiej spółki komandytowej mogę opodatkować swoje dochody z tej spółki stawką liniową?

  Czy będąc wspólnikiem tzw. menadżerskiej spółki komandytowej mogę opodatkować swoje dochody z tej spółki stawką liniową?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Nie. Dochody z tzw. spółki menadżerskiej nie mogą być opodatkowane stawką liniową.


  Spółka menadżerska to spółka osobowa, która w zakresie swojej działalności ma wszelkiego rodzaju usługi zarządzania, które wykonuje za pośrednictwem wspólników – osób fizycznych.

  Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy o PIT możemy wyróżnić 9 różnych źródeł przychodów, a wśród nich m.in. działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Stawką liniową można zaś objąć tylko dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykonywanie usług zarządzania zaliczane jest natomiast w ustawie o PIT do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

   

   

  Warto przypomnieć, że same spółki komandytowe oraz inne spółki osobowe nie są podatnikami podatków dochodowych (PIT i CIT). Opodatkowanie występuje bezpośrednio na poziomie wspólników. Można powiedzieć, że z podatkowego punktu widzenia spółka osobowa jest transparentna i  dochód spółki jest od razu dochodem wspólnika (w proporcji wynikającej z jego prawa do udziału w zysku spółki).

  To, że dochód jest uzyskiwany za pośrednictwem spółki komandytowej (albo innej spółki osobowej) nie ma wpływu na „podatkowy charakter” tego dochodu (m.in. na zakwalifikowanie do źródła przychodu czy objęcie zwolnieniem). Na przykład, jeśli spółka uzyskuje dochody z kapitałów pieniężnych, to z podatkowego punktu widzenia wspólnicy (w proporcji wynikającej z umowy spółki) uzyskują dochody z kapitałów pieniężnych. Podobnie, jeżeli spółka uzyskuje dochody z działalności wykonywanej osobiście w postaci świadczenia usług zarządzania to z podatkowego punktu widzenia wspólnicy uzyskują dochody z działalności wykonywanej osobiście.

  Stanowisko to potwierdza m.in. uchwała NSA z dn. 26 kwietnia 2010 r. (sygn. II FPS 10/09). Stwierdzono w niej, że kontrakty menadżerskie są umowami pomiędzy dwoma podmiotami cywilnoprawnymi. W myśl tego stanowiska istotą kontraktu menedżerskiego jest samodzielne, czyli pozbawione podległości zarządzanie przedsiębiorstwami, albo innymi podmiotami, przez menedżerów.

  Biorąc powyższe pod uwagę, dochody za spółki menadżerskiej zaliczyć musimy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej 18%/32%.

  Dominika Widła

   

  Tagi PIT spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi PIT spółka komandytowa