Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  05.06.2020

  Opodatkowanie mikropożyczki – czy spółka komandytowa zapłaci podatek?

  Opodatkowanie mikropożyczki – czy spółka komandytowa zapłaci podatek?

  Rozwiązania wprowadzone przez tarczę antykryzysową mogą wiązać się z wątpliwościami przedsiębiorców w sprawach podatkowych. Jedną z nich jest kwestia tego, czy otrzymanie mikropożyczki z Funduszu Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem dochodowym?

   

  Mikropożyczka – kiedy spółka komandytowa może ją otrzymać?

   

  Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, pożyczkę w wysokości 5.000 zł mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy, czyli podmioty, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników, a także osiągały roczne przychody lub posiadały aktywa o wartości nie większej niż 2.000.000 euro. Spełniając łącznie te warunki, również spółka komandytowa może zostać uznana za mikroprzedsiębiorcę i skorzystać z tej formy wsparcia. Co więcej, pożyczka ta może w bardzo łatwy sposób zostać umorzona, należy jednak pamiętać, że można ją przeznaczyć wyłącznie na pokrycie bieżących kosztów działalności. Więcej szczegółów o mikropożyczce, sposobie składania wniosków oraz warunkach umorzenia można znaleźć w artykule Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorcy – co zrobić żeby ją otrzymać? na naszej stronie doradzamy.to.

   

  Mikropożyczka a PCC

   

  Zawarcie umowy pożyczki jest, co do zasady, opodatkowane PCC według stawki 0,5% kwoty pożyczki. Do zapłaty podatku zobowiązany jest pożyczkobiorca.

   

  Zastosowanie powyższych, ogólnych zasad opodatkowania pożyczek skutkowałoby tym, że spółka komandytowa po otrzymaniu mikropożyczki (która z założenia ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii) musiałaby dodatkowo zapłacić PCC w wysokości 25 zł.

   

  Ustawa o PCC przewiduje jednak szereg zwolnień przedmiotowych z opodatkowania. Jedno z nich (przewidziane w art. 9 pkt 10 lit. f ustawy o PCC) dotyczy pożyczek udzielanych z funduszów celowych, utworzonych w drodze ustawy. Mikropożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy, który jest państwowym funduszem celowym. Oznacza to, że otrzymanie mikropożyczki jest objęte powyższym zwolnieniem, dzięki czemu spółka komandytowa, której mikropożyczka została przyznana, nie będzie miała obowiązku wykazywania otrzymanej mikropożyczki w deklaracji ani zapłaty PCC z tego tytułu.

   

  Opodatkowanie PCC i obowiązek złożenia deklaracji nie wystąpi również na etapie ewentualnego umorzenia mikropożyczki.

   

  Brak przychodu w PIT i CIT

   

  Warto zaznaczyć także, że otrzymanie mikropożyczki, z uwagi na jej zwrotny charakter, nie stanowi przychodu na gruncie podatków dochodowych. Wątpliwości mogą pojawić się jednak w momencie jej umorzenia. Co do zasady, umorzenie pożyczki prowadzi do zmiany kwalifikacji uprzednio otrzymanych środków. Tracą one swój zwrotny charakter i stają się definitywnym przysporzeniem majątkowym, które powinno zostać opodatkowanie PIT lub CIT. W związku z tym, wspólnicy spółki komandytowej mogą zastanawiać się, czy umorzenie mikropożyczki nie stanie się przychodem podatkowym spółki, przez co zwiększy się ich podstawa opodatkowania.

   

  Jednakże przepisy tarczy antykryzysowej jednoznacznie określają, że przychód powstały w wyniku umorzenia mikropożyczki nie jest przychodem podatkowym, w związku z czym wspólnicy spółki nie wykażą go w swoich rozliczeniach podatkowych.

   

  Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Specjalistami oraz do subskrybowania newslettera, w którym od praktycznej strony przedstawiamy zagadnienia istotne dla przedsiębiorców zagadnienia z zakresu prawa i podatków, a także omawiamy formy wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej.

   

  Krzysztof Kaczmarek

   

  Tagi koronawirus spółka komandytowa tarcza antykryzysowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi koronawirus spółka komandytowa tarcza antykryzysowa