Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  11.05.2012

  Jak uwzględnić w księgach rachunkowych spółki komandytowej sytuację, gdy komandytariusz nie wniósł do spółki całego wkładu pieniężnego określonego w umowie spółki?

  Jak uwzględnić w księgach rachunkowych spółki komandytowej sytuację, gdy komandytariusz nie wniósł do spółki całego wkładu pieniężnego określonego w umowie spółki?

  Należy rozważyć dwa rozwiązania:

   

  I.

  Pasywa

  Kapitał podstawowy: zadeklarowana  kwota wkładu (określona w umowie spółki)

   

  Aktywa

  Środki pieniężne: wkłady pieniężne faktycznie wniesione

  Należności od wspólnika: brakująca kwota wkładu


  II.

  Pasywa

  Kapitał podstawowy: zadeklarowana kwota wkładu (określona w umowie spółki)

  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna): brakujące kwota wkładu

   

  Aktywa

  Środki pieniężne: wkłady pieniężne faktycznie wniesione

   

  Naszym zdaniem w opisanej sytuacji należy zastosować pierwsze z powyższych rozwiązań.

  Możliwość wykazywania należnych wpłat na kapitał podstawowy jest bowiem przewidziana wyłącznie w odniesieniu do spółek kapitałowych (art. 36 ust. 2 ustawy o rachunkowości). W literaturze wskazuje się co prawda, że pozycja „należne wpłaty na kapitał podstawowy” może być wyjątkowo zastosowana również w przypadku spółek osobowych (A.Helin, Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego, Warszawa 2006 s. 88). Dotyczy to jednak sytuacji, w której wspólnik „wnosi” wkład w postaci świadczenia usług lub pracy na rzecz spółki. Wskazuje się, że w takim wypadku świadczenie usług na rzecz spółki nie może być uznane za aktywo w rozumieniu ustawy o rachunkowości i stąd konieczność posiłkowania się pozycją „należnych wpłat na kapitał podstawowy” co do zasady zarezerwowaną dla spółek kapitałowych (przede wszystkim akcyjnych). Problem ten nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem wkładu do spółki osobowej (komandytowej) są pieniądze, ponieważ należność pieniężną spółki wobec wspólnika można niewątpliwe uznać za aktywo spółki.

   

  Wojciech Kaptur

  Tagi księgowość wkład

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi księgowość wkład