Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  31.10.2014

  Chcę założyć spółkę z osobą zagraniczną (cudzoziemcem). Czy mogę założyć sp.k.?

  Chcę założyć spółkę z osobą zagraniczną (cudzoziemcem). Czy mogę założyć sp.k.?

  Tak. Spółka komandytowa jest na tyle elastyczną formą prowadzenia działalnością, że można ją zakładać z osobą zagraniczną zarówno z Unii Europejskiej jak i z osobą spoza UE.


  Osobą zagraniczną jest nie tylko osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, lecz także osoba prawna (np. spółka) mająca siedzibę za granicą. Wskutek członkostwa Polski w Unii Europejskiej osoba zagraniczna z UE może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

   

  Takiej swobody nie posiadają osoby zagraniczne spoza UE. Osoby takie mają ograniczony zakres form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i dysponują one prawem do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.


  Podsumowując, spółka komandytowa jest odpowiednią formą działalności zarówno dla osób z UE jak i spoza Unii. Osoba zagraniczna może być zarówno komandytariuszem jak i komplementariuszem w polskiej spółce komandytowej.


  Przed rozpoczęciem współpracy z osobą zagraniczną warto się zorientować czy kraj, z którego dana osoba pochodzi, nie zawarł z Polską umowy międzynarodowej modyfikującej zasady podejmowania działalności przez obywateli tego państwa na terenie RP.


  Witold Chmarzyński

  Tagi spółka komandytowa wspólnicy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa wspólnicy