Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  06.11.2019

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla spółek komandytowych

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla spółek komandytowych

  Z dniem 13 października 2019 roku uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Z naszego artykułu dowiesz się czym jest CRBR oraz co oznacza dla spółek komandytowych oraz komandytowo – akcyjnych jego wprowadzenie.

   

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co to jest?

   

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest rejestrem publicznym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, gromadzącym i przetwarzającym dane o beneficjentach rzeczywistych spółek. Beneficjentem rzeczywistym nazywamy osobę fizyczną, która sprawuje faktyczną kontrolę nad spółką poprzez wywieranie decydującego wpływu na jej działania.

   

  Chcesz wiedzieć więcej na temat spółki komandytowej? Sprawdź najnowsze wydanie książki "Komandytowa" - jedyne na rynku praktyczne kompendium wiedzy o spółce komandytowej jako podatniku CIT. 

   

  Czy obowiązek zgłoszenia do CRBR dotyczy także spółek komandytowych?

   

  Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru dotyczy również spółek komandytowych i komandytowo – akcyjnych. W przypadku tych spółek beneficjentem rzeczywistym może być:

   

  • komplementariusz lub komandytariusz spółki komandytowej,
  • komplementariusz lub akcjonariusz spółki komandytowo – akcyjnej.

   

  Ustalenie czy dana osoba jest beneficjentem rzeczywistym powinno być dokonywane indywidualnie dla każdej spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, w oparciu o kryteria przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W niektórych przypadkach dokonanie zgłoszenia do CRBR może okazać się stosunkowo trudne, dlatego warto skorzystać w tej kwestii z pomocy profesjonalnych doradców.

   

  W praktyce większość spółek komandytowych została zawiązana z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w charakterze komplementariusza. Warto pamiętać, że przy strukturze, w której rolę wspólnika spółki komandytowej pełni inna spółka, niezbędne będzie dokonanie odrębnego zgłoszenia również dla tego podmiotu.

   

  Jak i kiedy zgłosić informacje do CRBR?

   

  Dla spółek komandytowych oraz komandytowo – akcyjnych zarejestrowanych w KRS przed dniem 13 października 2019 roku, ostateczny termin do dokonania zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych upływa z dniem 13 kwietnia 2020 roku. Dla spółek, które zostały wpisane do KRS po dniu 13 października 2019 roku, termin na dokonanie zgłoszenia wynosi 7 dni roboczych od uzyskania wpisu do KRS lub zmiany danych.

   

  Zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym dokonać można bezpłatnie, na Portalu Podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl/. Wystarczy wypełnić znajdujący się tam formularz oraz podpisać go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

   

  Niezgłoszenie informacji do CRBR – jakie są konsekwencje?

   

  Brak zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym może dla spółek komandytowych lub komandytowo – akcyjnych być bardzo dotkliwy, albowiem kara pieniężna za niedopełnienie tego obowiązku w ustawowym terminie może sięgać kwoty 1.000.000 złotych.

   

  Kacper Chachurski

   

  Tagi beneficjent rzeczywisty CRBR

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi beneficjent rzeczywisty CRBR