Powrót do kategorii

Zastaw rejestrowy na ogóle praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej – czy jest możliwy?


Karolina Kulińska-Polak

Karolina Kulińska-Polak

14 lutego 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi spółka komandytowa zastaw
Poleć

Z przepisów regulujących zastaw rejestrowy nie wynika wprost, czy możliwe jest ustanowienie zastawu rejestrowego na ogóle praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej. W związku z tym w literaturze prawniczej i praktyce pojawiają się wątpliwości związane z dopuszczalnością ustanowienia takiego zastawu.

 

Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być zbywalne prawa majątkowe. Ogół praw i obowiązków wspólnika może spełniać wymogi zbywalności. Może on być bowiem przeniesiony na inną osobę, jeżeli umowa spółki tak stanowi i zostanie uzyskana pisemna zgoda pozostałych wspólników. Ponadto ogół praw i obowiązków posiada określoną wartość rynkową. Skoro ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę i możliwe jest określenie jego wartości rynkowej, to charakteryzuje się zbywalnością, a tym samym może być obciążony prawem zastawu.

 

Przeciwnicy dopuszczalności obciążenia zastawem ogółu praw i obowiązków podnoszą, że w skład ogółu praw i obowiązków wchodzą również obowiązki, które ich zdaniem nie mogą zostać obciążone zastawem.

 

Mimo istniejących w tym zakresie rozbieżności, z naszej dotychczasowej praktyki wynika, że sądy rejestrowe dopuszczają możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na ogóle praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej.

 

Karolina Kulińska

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl