Powrót do kategorii

Czy wspólnik spółki komandytowej będący emerytem płaci składki ZUS?


Magdalena Bobowicz

Magdalena Bobowicz

18 kwietnia 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi komandytariusz składki ZUS
Poleć

Zastanawiasz się, czy emeryt może zostać wspólnikiem spółki komandytowej? A może jesteś już wspólnikiem spółki komandytowej i zamierzasz przejść na emeryturę? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jakie są tego konsekwencje w zakresie ZUS!

 

Emeryt zwolniony z ZUS

 

Emeryci, będący wspólnikami w spółce komandytowej są zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązkowe jest wyłącznie uiszczanie składki zdrowotnej.

 

Komandytariusze lub komplementariusze, którzy mają ustalone prawo do emerytury, podlegają ubezpieczeniom społecznym wyłącznie dobrowolnie. Oznacza to, że mogą oni na swój wniosek być objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu prowadzenia działalności. W razie, gdy dana osoba złoży wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami, obowiązkowe będzie również ubezpieczenie wypadkowe. Nie będzie natomiast mogła zostać objęta ubezpieczeniem chorobowym.

 

Dochód wspólnika a wysokość emerytury

 

Jeżeli komandytariusz lub komplementariusz osiągnął ustawowy wiek emerytalny może osiągać przychody bez ograniczeń i pobierać całą emeryturę.

 

Osoba uprawniona do emerytury w wieku niższym niż powszechny bez uszczerbku dla emerytury może osiągać przychód w kwocie nieprzekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. od 1.03.2017 r. w kwocie 2.953,30 brutto miesięcznie. Osiąganie przychodu przekraczającego tę kwotę będzie powodowało zmniejszenie emerytury. Jeżeli natomiast przychód osiągany przez emeryta przekroczy 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,  tj. od 01.03.2017 r. kwoty 5.484,60 zł brutto miesięcznie, świadczenie emerytalne będzie podlegało zawieszeniu. Ostateczne ustalenie, czy kwota osiąganego przychodu powodowała zmniejszenie lub zawieszenie emerytury następuje po upływie roku kalendarzowego.

 

Wspólnik zostaje emerytem – formularze

 

Jeśli komandytariusz lub komplementariusz, w związku z ustaleniem prawa do emerytury chce pozostać wyłącznie przy obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym powinien:

  • wyrejestrować się z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności z dotychczasowych ubezpieczeń oraz dotychczasowego kodu tytułu ubezpieczeń 0543 0 X od dnia ustalenia prawa do emerytury poprzez złożenie dokumentu ZUS ZWUA,
  • zgłosić się od dnia wyrejestrowania do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczeń 0543 1 X poprzez złożenie dokumentu ZUS ZZA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat składek ZUS rencistów, przeczytaj nasz artykuł Czy wspólnik w spółce komandytowej będący rencistą ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie społeczne? 

 

Magdalena Bobowicz

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl