Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  30.01.2013

  Czy spółka komandytowa może ustalić rok obrotowy inny niż rok kalendarzowy i stosować go dla celów podatkowych?

  Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego i w związku z tym nie ma roku podatkowego. Jest natomiast zobowiązana do ustalenia roku obrotowego. Powinien on pokrywać się z rokiem obrotowym jej wspólników.


  Zgodnie z ustawa o rachunkowości rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych. Z przepisów podatkowych wynika, że dla osób fizycznych rokiem podatkowym jest w każdym przypadku rok kalendarzowy (w konsekwencji dla osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe rok kalendarzowy jest również zawsze rokiem obrotowym). Natomiast osoby prawne mogą przyjąć rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy – w takiej sytuacji rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Jeżeli osoba prawna przyjmie inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy stosuje go również dla celów rachunkowych.


  Spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego, tym samym nie posiada osobowości prawnej. Nie jest również podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też podatku dochodowego od osób prawnych. Z punku widzenia prawa podatkowego, podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, więc to właśnie wspólników dotyczy zagadnienie roku podatkowego (potwierdzeniem jest np. interpretacja z 13 listopada 2008 r., sygn. ITPB3/423-472/08/AW). W przypadku spółki komandytowej nie można więc w ogóle mówić o roku podatkowym dla tego podmiotu.

   

  Niemniej jednak spółka komandytowa, jako odrębny podmiot, ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe – księgi otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności oraz na początek każdego następnego roku obrotowego, natomiast obowiązek zamknięcia ksiąg przypada na dzień kończący rok obrotowy. W związku z tym spółka komandytowa jest zobowiązana do ustalenia roku obrotowego, mimo że nie ma ustalonego roku podatkowego.


  Pojawia się więc pytanie czy spółka komandytowa może przyjąć rok obrotowy, który nie pokrywa się z rokiem podatkowym jej wspólników. Gdy wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, ze względów praktycznych najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie za rok obrotowy spółki roku kalendarzowego. Zgodnie z ustawą o PIT podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mają obowiązek dołączać do zeznania sprawozdanie finansowe. Dlatego gdy spółka przyjmie za rok obrotowy rok kalendarzowy, okres objęty sprawozdaniem zawsze będzie pokrywał się z rokiem podatkowym wszystkich wspólników. W niektórych interpretacjach organy podatkowe wskazują że w przypadku spółek osobowych, których wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi, takie rozwiązanie jest wręcz koniecznością (np. interpretacja z 23 lipca 2010 r., sygn. IBPBI/1/415-470/10/BK).


  Gdy nie ma możliwości ustalenia roku obrotowego spółki komandytowej, który pokrywałby się z okresem rozliczeniowym przyjętym przez wszystkich wspólników (wspólnicy mają różne lata podatkowe), spółka powinna przyjąć rok obrotowy zbieżny z rokiem podatkowym jednego ze wspólników. Naszym zdaniem w takim przypadku nie musi to być rok kalendarzowy.


  Maria Kopówka

  Tagi księgowość spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi księgowość spółka komandytowa