Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  13.12.2017

  Źródło przychodów spółki kapitałowej będącej wspólnikiem w spółce komandytowej – zmiany od 1 stycznia 2018 roku

  Źródło przychodów spółki kapitałowej będącej wspólnikiem w spółce komandytowej – zmiany od 1 stycznia 2018 roku

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Od 1 stycznia 2018 roku podatnicy CIT będą zobowiązani rozdzielać przychody na nowo wydzielone źródła – przychody z zysków kapitałowych oraz pozostałe przychody. Ma to znaczenie między innymi dla spółek kapitałowych będącymi komplementariuszami spółek komandytowych.

   

  Spółka komandytowa nie płaci podatku dochodowego. Podatek muszą natomiast uiścić wspólnicy od przysługującej im części dochodów, z uwagi na tzw. transparentność podatkową spółek osobowych (o tym zagadnieniu możesz więcej przeczytać w artykule Co to znaczy, że spółka komandytowa jest „transparentna podatkowo”?). Przed nowelizacją przepisów wspólnicy będący podatnikami CIT dodawali przypadające na nich przychody i koszty spółki komandytowej do swoich przychodów i kosztów. Teraz, ze względu na wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT nie będą mogli robić tego w tak prosty sposób.

   

  Przyjdź na prowadzone przez nas całodzienne szkolenie o spółkach komandytowych!

  Czytaj więcej

   

  Przykład:

  Spółka komandytowa osiągnęła przychód ze sprzedaży towarów w wysokości 1.000.000 zł. Oprócz tego w tym samym roku podatkowym sprzedała akcje za 100.000 zł. Koszty uzyskania przychodu wynosiły odpowiednio 500.000 zł i 50.000 zł Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem przysługuje 10% zysków spółki komandytowej.

   

   

  Przed 1 stycznia 2018 roku:

   

  Komplementariusz rozliczając CIT musi uwzględnić 110.000 zł przychodów oraz 55.000 zł kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej. Dochód w wysokości 55.000 zł opodatkowuje stawką 19% (lub 15% jeśli jeżeli rozpoczął w tym roku działalność lub jest małym podatnikiem).

   

  Po 1 stycznia 2018 roku:

   

  Komplementariusz rozliczając CIT będzie musiał uwzględnić 100.000 zł przychodów oraz 50.000 zł kosztów w ramach źródła pozostałe przychody, natomiast w źródle przychody z zysków kapitałowych – 10.000 zł przychodów i 5.000 zł kosztów. Dochody z obu źródeł (50.000 zł i 5.000 zł)opodatkowuje stawką 19% lub 15%.

   

  Jeżeli spółka kapitałowa będzie osiągać dochody z obu źródeł, to nowe przepisy nie wpłyną na wysokość podatku. Powstaną jedynie dodatkowe obowiązki, ponieważ spółka komandytowa będzie musiała informować wspólników płacących CIT z czego wynikają osiągnięte przez spółkę przychody i poniesione koszty. Nowe przepisy niekorzystnie wpłyną na ciężar podatkowy dopiero w sytuacji, gdy w ramach jednego źródła powstanie strata, ponieważ nie będzie można pomniejszyć dochodów z jednego źródła o stratę z tego drugiego. Straty, podobnie jak w PIT, będzie można rozliczać w ciągu 5 kolejnych lat z dochodami z tego samego źródła.

   

  W kontekście opodatkowania dochodów z tytułu udziału w spółce osobowej warto zwrócić uwagę na istotną różnicę między wspólnikami będącymi podatnikami PIT i wspólnikami będącymi podatnikami CIT.

   

  Podatnicy PIT zgodnie z najnowszym orzecznictwem, co do zasady, powinny zaliczać wszystkie należne im przychody ze spółki komandytowej do źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza, nawet jeżeli pasowałyby na przykład do źródła kapitały pieniężne. Temat ten wciąż jednak budzi sporo wątpliwości ze względu na różne interpretacje przepisu, według którego jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, uznaje się za przychody ze źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Źródło przychodu z tytułu udziału w spółce osobowej.

   

  W ustawie o CIT bliźniaczy przepis do wspomnianego powyżej został uchylony wraz z opisywaną nowelizacją, zatem spółki kapitałowe będące komplementariuszami spółki komandytowej od 2018 roku muszą rozdzielać przychody ze spółki osobowej na odpowiednie źródła.

   

  Jak skonstruować użyteczną umowę spółki? Zobacz nasz poradnik!

   

   

  Paweł Malewski

  Tagi podatek dochodowy spółka komandytowa źródło przychodu

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi podatek dochodowy spółka komandytowa źródło przychodu