Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  07.04.2022

  Zmiana terminu na składanie CIT-8 – kto może na tym stracić?

  Zmiana terminu na składanie CIT-8 – kto może na tym stracić?

  17 marca 2022 roku zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu składania deklaracji i rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych do dnia 30 czerwca (Dz. U. poz. 639). Decyzja ta spotkała się z powszechną aprobatą, jednak w praktyce nie dla wszystkich może okazać się korzystna.

   

  Kto może później złożyć deklaracje CIT-8?

   

  Odroczenie dotyczy składania zeznań o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłaty podatku (CIT-8, CIT-8AB) a także deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E). Zmiana będzie miała zastosowanie do podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie między 1 grudnia 2021 r. a 28 lutego 2022 r.

   

  Rozporządzenie wydłuża także termin na wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia, dla podatników na estońskim CIT. Zasadniczo należy je wykazać w zeznaniu składanym do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT, ale również w tym przypadku termin wydłużono do 30 czerwca 2022 r.

   

  Czy wszyscy skorzystają na przesunięciu terminu?

   

  Decyzja o odroczeniu terminu na składanie deklaracji podatkowych jest korzystna dla wszystkich podatników CIT daje im bowiem więcej czasu na przygotowanie rocznej deklaracji oraz więcej czasu na ewentualną zapłatę podatku, który będzie z tej deklaracji wynikał, a nie został wcześniej zapłacony w formie zaliczek. Inaczej sytuacja kształtuje się dla ich wspólników. W przypadku komplementariuszy, będących wspólnikami spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, odłożenie w czasie rozliczeń CIT, może okazać się niefortunne.

   

  Tak jak pisaliśmy w artykule Spółki komandytowe i ich wspólnicy po zmianach przepisów – jak są opodatkowani od 2021 r.? komplementariusze mogą proporcjonalnie odliczyć od podatku z tytułu wypłacanych im zysków, podatek CIT wcześniej opłacony przez spółkę. W obecnej sytuacji, dopóki spółka nie rozliczy podatku CIT za 2021 rok komplementariusze nie będą mogli dokonać takiego odliczenia (a przynajmniej takie jest stanowisko organów skarbowych, że do zastawania tego odliczenia konieczne jest rozliczenie rocznego CIT przez spółkę – więcej na ten temat piszemy w artykule Podatek od zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszowi w trakcie roku – korzystna linia orzecznicza).

   

  Rozwiązaniem byłoby wcześniejsze złożenie deklaracji podatkowej CIT-8 przez spółkę, przed upływem terminu określonego w rozporządzeniu. Niestety, na ten moment nie zostały jeszcze opublikowane nowe formularze CIT-8. Spółka może skorzystać jedynie z wersji formularza, odpowiedniego dla zeznania za 2020 rok, który zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostaje aktualny, przy czym w niektórych przypadkach istnieje ryzyko, że organ wezwie spółkę do złożenia deklaracji na nowym druku.

   

  W obecnej sytuacji, jeżeli spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna nie złoży deklaracji CIT-8 a zdecyduje się na wypłatę zysku za rok 2021 komplementariuszom, zdaniem organów skarbowych będzie zobligowana pobrać z tego tytułu podatek 19%. Przy czym po złożeniu deklaracji i zapłaceniu podatku CIT przez spółkę, komplementariusz będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku.

   

  Za sprawą wprowadzonych od lipca 2022 r. zmian w zakresie PIT, komplementariusze mogą skorzystać z alternatywnej metody bieżącej wypłaty zysków ze spółki. Więcej w tym temacie można przeczytać w artykule Wynagrodzenie komplementariusza czy wypłata zysku – jak tanio wypłacać środki ze spółki komandytowej?

   

  Kinga Marosz

  Michał Walczak

   

  Tagi spółka komandytowa wspólnicy zmiany w CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa wspólnicy zmiany w CIT