Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  05.05.2021

  Zmiana ról w spółce komandytowej a wypłata zysków z lat ubiegłych

  Zmiana ról w spółce komandytowej a wypłata zysków z lat ubiegłych

  Szukając sposobu na zniwelowanie negatywnych skutków podatkowych, wynikających z objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorcy decydują się niekiedy na zmianę ról komandytariuszy i komplementariuszy, korzystając z korzystniejszych zasad opodatkowania komplementariuszy. Kluczowe jest jednak ustalenie, czy takie działanie może mieć wpływ na opodatkowanie zysków z lat ubiegłych, które nie zostały do tej pory wypłacone wspólnikom.

   

   

   

   

  CIT w spółkach komandytowych

   

  Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe są podatnikami CIT. Oznacza to, że ich dochody są opodatkowane dwukrotnie: pierwszy raz na poziomie samej spółki, a drugi raz podczas wypłaty zysków wspólnikom. Ustawodawca przewidział jednak możliwość odroczenia stosowania nowych przepisów do 1 maja 2021 r. Więcej na temat nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych można przeczytać w artykule CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?.

   

  Wypłata starych zysków ze spółki komandytowej

   

  Fakt uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT nie ma jednak wpływu na możliwość wypłaty wspólnikom zysków zgromadzonych przed tym zdarzeniem. Co więcej, wypłata taka nie będzie traktowana podatkowo jak dywidenda w sp. z o.o., w związku z czym nie nastąpi jej powtórne opodatkowanie.

   

  Powyższe wynika z przepisów przejściowych do ustawy o CIT, zgodnie z którymi do dochodów osiągniętych przed uzyskaniem statusu podatnika stosuje się przepisy w dotychczasowym brzmieniu. Skoro więc dochód został osiągnięty w roku, w którym spółka komandytowa nie była podatnikiem i był on opodatkowany jednokrotnie na poziomie wspólników, to jego wypłata po 1 stycznia 2021 r. (lub 1 maja 2021 r.) nie podlega ponownemu opodatkowaniu.

   

  Więcej na temat wypłaty zysków piszemy w artykule Wypłata starych zysków spółki komandytowej bez podatku dochodowego.

   

  Masz pytania dotyczące spółki komandytowej? Sprawdź najnowsze wydanie książki “Komandytowa”, a w niej wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT.  

   

  Zmiana ról komandytariusza i komplementariusza a wypłata starych zysków

   

  Dotychczas powszechną praktyką było funkcjonowanie w spółkach komandytowych komandytariuszy – osób fizycznych, posiadających zdecydowaną większość  udziałów w zyskach oraz komplementariusza – najczęściej spółki z o.o.

   

  Konstrukcja nowych przepisów dotyczących opodatkowania spółek komandytowych składnia jednak przedsiębiorców do dokonania zmiany ról w ten sposób, by to osoby fizyczne posiadały status komplementariusza. Wynika to z mechanizmu odliczenia od hipotetycznego podatku od wypłaty zysku, który zapłaciłby komplementariusz, proporcjonalnej części podatku zapłaconego przez spółkę. Ten mechanizm jest przewidziany wyłącznie dla komplementariuszy. Dzięki temu odliczeniu możliwe jest, aby dochód przypadający na komplementariusza był w praktyce opodatkowany jednokrotnie. Minusem takiego rozwiązania jest jednak ponoszenie przez osoby fizyczne – komplementariuszy nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

   

  W ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości, czy dokonanie zamiany ról komandytariuszy i komplementariuszy może mieć negatywny wpływ na neutralne podatkowo wypłacenie starych zysków po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT.

   

  Zostały one jednak wyjaśnione przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.02.2021 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.442.2020.1.SP . Stwierdził on, że fakt dokonania zamiany ról nie ma najmniejszego wpływu na neutralność podatkową wypłaty starych zysków. Przepisy przejściowe nie uzależniają bowiem braku ponownego opodatkowania od zachowania dotychczasowych ról poszczególnych wspólników.

   

  Reasumując, w przypadku dokonania zmiany ról wspólników spółki komandytowej, nie ma żadnych przeszkód, by wypłacić zgromadzone w spółce zyski z lat ubiegłych bez ich ponownego opodatkowania, nawet jeśli nastąpi to po uzyskaniu przez spółkę statusu podatnika CIT. Ważne jest jedynie, by zyski te zostały osiągnięte przed dniem uzyskania takiego statusu.

   

  Krzysztof Kaczmarek

   

   

  Tagi CIT komandytariusz komplementariusz spółka komandytowa zmiany w CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT komandytariusz komplementariusz spółka komandytowa zmiany w CIT