Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  24.04.2019

  Złożenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej do Szefa KAS lub do urzędu skarbowego – czy jest konieczne?

  Złożenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej do Szefa KAS lub do urzędu skarbowego – czy jest konieczne?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Sprawozdanie finansowe spółki osobowej (w tym spółki komandytowej), sporządzone w formie elektronicznej, należy przekazać wyłącznie do KRS. Ani sama spółka ani wspólnik spółki komandytowej nie ma obowiązku składania sprawozdania do Szefa KAS lub urzędu skarbowego.

   

  Elektroniczne sprawozdania finansowe

   

  Dnia 1 października 2018 r. zakończyła się era papierowych sprawozdań finansowych. Aktualnie wszystkie podmioty, które sporządzają sprawozdanie finansowe muszą dysponować jego elektroniczną wersją, ponieważ wyłącznie forma elektroniczna jest traktowana jak oryginał sprawozdania finansowego (art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości). Wydruk w postaci papierowej uznaje się za kopię sprawozdania finansowego.

   

  Tego dnia zmianie uległy również zasady przekazywania sprawozdań finansowych do organów rejestrowych (KRSu) oraz organów administracji skarbowej.

   

  Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spółki osobowej do KRS

   

  Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (w tym spółki komandytowe) mają obowiązek złożyć odpowiednio podpisane sprawozdanie finansowe, za pośrednictwem Krajowego Rejestru Sądowego, do tzw. Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF).

   

  Tak jak dotychczas, termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS mija po upływie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jako że sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone najpóźniej do końca szóstego miesiąca od końca roku obrotowego, to w przypadku roku obrotowego zbieżnego z rokiem kalendarzowym ostateczny termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS upływa 15 lipca.

   

  Po odpowiedniej weryfikacji sprawozdanie finansowe zostaje przesłane z Repozytorium Dokumentów Finansowych do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 20 ust. 1g ustawy o KRS), a w konsekwencji trafia również m.in. do właściwego urzędu skarbowego (art. 45 ust. 8a ustawy o PIT).

   

  Przekazanie sprawozdania finansowego bezpośrednio do Szefa KAS

   

  Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego bezpośrednio do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej został nałożony tylko na osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe, będące podatnikami podatku dochodowego. A zatem dotyczy to tylko większych jednoosobowych firm wpisanych do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firmy te mają obowiązek złożenia sprawozdania do Szefa KAS w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia (art. 45 ust. 5 ustawy o PIT).

   

  Natomiast spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatek od dochodów osiągniętych za pośrednictwem spółki komandytowej rozliczają jej wspólnicy, o czym szerzej piszemy w artykule Według jakich zasad wspólnicy spółki komandytowej rozliczają podatek dochodowy?. Nie oznacza to jednak, że wspólnicy spółki komandytowej jako podatnicy powinni złożyć sprawozdanie finansowe do Szefa KAS. Przepis wskazuje, bowiem jasno, że obowiązek został nałożony na podatników prowadzących księgi rachunkowe. Wspólnicy spółki komandytowej nie prowadzą jej ksiąg rachunkowych – to spółka komandytowa prowadzi je samodzielnie. Zatem spółka komandytowa i jej wspólnicy nie podlegają obowiązkowi przekazywania sprawozdania finansowego bezpośrednio do Szefa KAS.

   

   

  Oczywiście sprawozdanie finansowe spółki komandytowej ostatecznie trafia do Szefa KAS, ale za pośrednictwem KRS. Nie istnieją aktualnie regulacje, które nakładałyby obowiązek dodatkowego składania sprawozdania finansowego bezpośrednio do Szefa KAS. Jeszcze w 2018 roku istniał obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego przez jednego ze wspólników spółki komandytowej, wraz z zeznaniem rocznym tego wspólnika, ale od 2019 roku ten obowiązek już nie istnieje.

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz! 

   

  Minister Finansów wprost potwierdził stanowisko, że obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego do Szefa KAS nie dotyczy spółek osobowych i jej wspólników. Zrobił to m.in. w odpowiedziach na listy wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. z dnia 13 lutego 2019 r. oraz 27 marca 2019 r., o czym możemy przeczytać w nr 32 (1594) Gazety Podatkowej z 23 kwietnia 2019 r.

   

  Paulina Machińska

   

  Tagi sprawozdanie finansowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi sprawozdanie finansowe