Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  31.07.2013

  Zawarłam z małżonkiem, który jest wspólnikiem w sp.k., intercyzę. Czy mogę sama złożyć wniosek o wpisanie informacji o zawarciu tej umowy do KRS?

  Zawarłam z małżonkiem, który jest wspólnikiem w sp.k., intercyzę. Czy mogę sama złożyć wniosek o wpisanie informacji o zawarciu tej umowy do KRS?

  Tak, upoważnia do tego ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Z każdego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dowolnej spółki komandytowej, możemy się dowiedzieć czy dany komplementariusz lub komandytariusz jest w związku małżeńskim czy też nie, a jeśli tak to czy zawarł umowę majątkową małżeńską (intercyza to potoczna nazwa dla umowy majątkowej małżeńskiej).


  Zasadą jest, że wnioski do sądu rejestrowego może składać komplementariusz lub komplementariusze spółki komandytowej zgodnie z zasadą reprezentacji tej spółki.

   

  Od tej zasady są wyjątki. Jednym z nich jest możliwość złożenia do sądu rejestrowego przez małżonka komandytariusza lub komplementariusza sp.k. wniosku o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych.


  Zamieszczenie w KRS informacji o zawarciu przez małżonków intercyzy jest bardzo istotne szczególnie dla małżonka niebędącego wspólnikiem. Wynika to z tego, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.


  Wpisanie do KRSu informacji o zawarciu intercyzy sprawia, że wierzyciel małżonka-wspólnika nie będzie mógł twierdzić, że fakt zawarcia intercyzy nie był mu znany i w związku z tym nie będzie mógł dochodzić roszczeń tak jakby panował wśród małżonków ustrój wspólności ustawowej.


  Witold Chmarzyński

  Tagi KRS spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi KRS spółka komandytowa