14.02.2017

  Zastaw rejestrowy na ogóle praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej – czy jest możliwy?

  Zastaw rejestrowy na ogóle praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej – czy jest możliwy?

  Z przepisów regulujących zastaw rejestrowy nie wynika wprost, czy możliwe jest ustanowienie zastawu rejestrowego na ogóle praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej. W związku z tym w literaturze prawniczej i praktyce pojawiają się wątpliwości związane z dopuszczalnością ustanowienia takiego zastawu.

   

  Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być zbywalne prawa majątkowe. Ogół praw i obowiązków wspólnika może spełniać wymogi zbywalności. Może on być bowiem przeniesiony na inną osobę, jeżeli umowa spółki tak stanowi i zostanie uzyskana pisemna zgoda pozostałych wspólników. Ponadto ogół praw i obowiązków posiada określoną wartość rynkową. Skoro ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę i możliwe jest określenie jego wartości rynkowej, to charakteryzuje się zbywalnością, a tym samym może być obciążony prawem zastawu.

   

  Przeciwnicy dopuszczalności obciążenia zastawem ogółu praw i obowiązków podnoszą, że w skład ogółu praw i obowiązków wchodzą również obowiązki, które ich zdaniem nie mogą zostać obciążone zastawem.

   

  Mimo istniejących w tym zakresie rozbieżności, z naszej dotychczasowej praktyki wynika, że sądy rejestrowe dopuszczają możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na ogóle praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej.

   

  Karolina Kulińska

  Tagi spółka komandytowa zastaw

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa zastaw