Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  26.03.2021

  Wypłata zysku ze sp.k. nie podlega dokumentacji cen transferowych

  Wypłata zysku ze sp.k. nie podlega dokumentacji cen transferowych

  Wypłata zysku przez spółkę osobową (w tym spółkę komandytową) na rzecz jej wspólników nie stanowi transakcji kontrolowanej w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej – są już pierwsze potwierdzenia tego stanowiska!

   

   

   

   

  Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

   

  Spółki komandytowe, które przeprowadzają z podmiotami powiązanymi transakcje kontrolowane (przekraczające w zależności od rodzaju transakcji 10 mln zł lub 2 mln zł) są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w celu wykazania, że przeprowadzone transakcje zostały ustalone na warunkach rynkowych.

   

  Transakcje kontrolowane definiuje się jako identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

   

  Więcej na temat obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych, a także możliwości zwolnienia z tych obowiązków przeczytasz na naszym portalu powiazane.pl 

   

  Wypłata zysku a obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze – wątpliwości

   

  Podmioty powiązane realizują między sobą wiele różnego rodzaju transakcji. Właściwe określenie obowiązku dokumentacyjnego, również w kontekście uznania określonych czynności za „działania o charakterze gospodarczym”, może powodować pewne wątpliwości. Do operacji, których konieczność dokumentowania nie została jednoznacznie określona w ustawie należy wypłata zysku ze spółki osobowej.

   

  Największe wątpliwości podmiotów powiązanych wywołał zapis w objaśnieniach dotyczących informacji o cenach transferowych (TPR), stanowiących załącznik do rozporządzeń Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2487 oraz 2515). Wskazano w nim bowiem, że podział zysku spółki osobowej powinien być dokumentowany jako transakcja kontrolowana (kod 1505 – Otrzymanie przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną odpowiedniej części zysku tej spółki i odpowiednio kod 2505 – Wypłata zysku przez spółkę niebędącą osobą prawną dla wspólników tej spółki). 

   

  Ceny transferowe a wypłata zysku ze sp.k. – aktualne stanowisko MF

   

  Wypłata zysku ze spółki komandytowej jej wspólnikom na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych stanowi transakcję analogiczną do transakcji wypłaty dywidendy przez spółkę kapitałową.

   

  W odpowiedzi na interpelację poselską (DCT2.054.1.2020 ) Ministerstwo Finansów uznało, że dywidenda ze spółki kapitałowej nie stanowi transakcji kontrolowanej w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Dokumentacja cen transferowych a wypłata dywidendy na rzecz podmiotu powiązanego

   

  Ministerstwo Finansów do niedawna nie wypowiedziało się na temat traktowania jako transakcji kontrolowanej wypłaty zysku ze spółki osobowej. Zrobiło to dopiero za pośrednictwem Dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej 0115-KDIT3.4011.679.2020.1.AWO.

   

  Potwierdzono w niej, że wypłata zysku ze spółki komandytowej jest związana z jej funkcjonowaniem (wspólnicy uczestniczą w zysku sp.k.), a decyzja o wypłacie zysków jest czynnością dokonywaną samodzielnie przez spółkę na podstawie odpowiednich regulacji kodeksu spółek handlowych (w drodze uchwały wspólników). Samej wypłaty zysku nie można zatem traktować bezpośrednio jako działania o charakterze gospodarczym - nie mieści się ona w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, a także innym obowiązkom sprawozdawczym w zakresie cen transferowych (nie ma również w tym zakresie konieczności składania informacji o cenach transferowych TPR).

   

  Paulina Mikołajczak

   

  Tagi ceny transferowe dokumentacja podatkowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi ceny transferowe dokumentacja podatkowa