Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  10.02.2021

  Wypłata starych zysków spółki komandytowej bez podatku dochodowego

  Wypłata starych zysków spółki komandytowej bez podatku dochodowego

  Minister Finansów potwierdził, że wypłata zysku wygenerowanego przez spółkę komandytową, w okresie gdy spółka ta nie była podatnikiem CIT, nie podlega ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym – niezależnie od tego kiedy nastąpi wypłata.

   

   

   

   

  Spółki komandytowe podatnikami CIT

   

  Od 1 stycznia 2021 r. (lub 1 maja 2021 r. w przypadku odroczenia stosowania przepisów) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT.

   

  Oznacza to, że podatek dochodowy rozliczany jest w pierwszej kolejności na poziomie spółki, a następnie na poziomie wspólników – w momencie wypłaty zysków. Wysokość podatku uzależniona jest wówczas od statusu wspólnika.

   

  Więcej na temat opodatkowania spółki komandytowej od 2021 r. można przeczytać w artykule CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę? 

   

  Wypłaty zysków spółki komandytowej przedmiotem wątpliwości podatników

   

  O ile oczywiste jest, że spółka komandytowa płaci CIT od dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 r. (lub 1 maja 2021 r. w przypadku odroczenia stosowania przepisów), wśród przedsiębiorców pojawiły się wątpliwości czy wypłata zgromadzonych w latach poprzednich zysków będzie neutralna podatkowo, jeśli nastąpi już w okresie, gdy spółka komandytowa stosuje przepisy ustawy o CIT.

   

  Chodzi tutaj o sytuację, w której zysk podlegający wypłacie między wspólników został wypracowany do końca 2020 r. (lub w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.), ale jego wypłata nastąpi w momencie, w którym spółka komandytowa jest podatnikiem CIT (czyli w momencie, w którym teoretycznie powinna jako płatnik naliczyć i pobrać 19% podatek od zysku wypłacanego wspólnikom).

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz! 

   

  Przepisy przejściowe nie odnoszą się wprost do wypłaty zysków

   

  Wątpliwości podatników nie rozwiewał także przepis przejściowy, który znalazł się w ustawie wprowadzającej opodatkowanie CIT spółek komandytowych.

   

  Wskazuje on co prawda, że do dochodów wspólników uzyskanych z udziału w spółce, które zostały osiągnięte przed dniem uzyskania przez spółkę statusu podatnika CIT, stosuje się przepisy w brzmieniu do końca 2020 r., co pozwala wnioskować, że wypłata zysków nie jest opodatkowana (bo według dotychczasowych przepisów nie podlegała opodatkowaniu).

   

  Ponieważ jednak przepis przejściowy nie odnosi się wprost do wypłaty zysku ze spółki, a kwestia jego opodatkowania jest kluczowa dla wspólników, wystąpiono do Ministra Finansów z interpelacją poselską.

   

  Minister Finansów potwierdza neutralność podatkową wypłaty zysku przez spółkę komandytową

   

  W odpowiedzi na interpelację Minister Finansów potwierdził, że zyski wypłacane przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika CIT, które to zostały wypracowane w okresie, gdy spółka nie była podatnikiem (czyli do końca 2020 r. lub do 30 kwietnia 2021 r. w przypadku gdy spółka odroczyła stosowanie przepisów), nie są ponownie opodatkowane podatkiem dochodowym.

   

  To stanowisko na pewno uspokoi wspólników, którzy posiadają niewypłacone dotychczas zyski ze spółki komandytowej. Ich wypłata pozostanie nadal nieopodatkowana, nawet jeśli nastąpi już w  okresie, w którym spółka komandytowa będzie samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego.

   

  W sytuacji przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, która posiada niewypłacone zyski wypracowane przed objęciem jej podatkiem CIT, ich wypłata również będzie neutralna podatkowo. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a opodatkowanie niepodzielonych zysków

   

  Problem niejasności przepisów przy wypłacie „starych zysków” pojawił się także w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w inną spółkę będącą podatnikiem CIT (np. w spółkę z o.o.). Szczegółowo omawiamy ten temat w naszym artykule Wypłata starego zysku spółki komandytowej bez podatku także po przekształceniu

   

  Z treścią interpelacji poselskiej i odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację można zapoznać się tutaj 

   

  Zyski z lat ubiegłych a wyodrębnienie w księgach rachunkowych spółki

   

  W ustaleniu, które z zysków nie będą podlegały opodatkowaniu przy wypłacie do wspólników, pomocne będzie odpowiednie wyodrębnienie kwot tych zysków w księgach rachunkowych spółki.

   

  Kluczowe może być tu wprowadzenie kont analitycznych z odpowiednim podziałem na lata, w których zyski były wypracowane (do końca 2020 r. / do 30 kwietnia 2021 r.). Dzięki takiemu wyodrębnieniu nie będzie wątpliwości co do tego, jaka kwota jest dzielona i czy podlega ona ponownemu opodatkowaniu.

   

  W przypadku pojawiających się wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu  z nami.

   

  Maria Ratajczyk  

   

   

   

  Tagi CIT spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT spółka komandytowa