Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  30.06.2022

  Wynagrodzenie komplementariusza czy wypłata zysku – jak tanio wypłacać środki ze spółki komandytowej?

  Wynagrodzenie komplementariusza czy wypłata zysku – jak tanio wypłacać środki ze spółki komandytowej?

  Komplementariusz przy wypłacie zysku zasadniczo podlega efektywnemu opodatkowaniu na poziomie 19%.

   

  Taki sposób wypłaty zysku ze spółki jest dogodny pod kątem wielkości obciążeń podatkowych dla podatnika, jednak niesie za sobą pewne wady, np. podczas wypłacania w trakcie roku zaliczek na poczet zysku. Na skutek wprowadzonych od lipca 2022 r. zmian w PIT, korzystniejszą formą wypłaty części zysku dla komplementariusza może okazać się wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki.

   

  Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki

   

  W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o PIT, obniżona została stawka w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%. Przepisy wchodzące w życie od 1 lipca br. sprawiają, że dla niektórych podatników bardziej korzystne może być przyznanie wspólnikowi wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki, niż wypłata zysku.

   

  Więcej o zmianach w PIT wchodzących od 1 lipca 2022 r. i innych aspektach związanych z nowelizacją ustawy (tzw. Polski Ład 2.0.) przeczytasz w artykule Polski Ład – kolejne zmiany w PIT i składce zdrowotnej.

   

  Co do zasady, wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki, jednak przepisy przewidują możliwość uregulowania tej kwestii w umowie spółki.

   

  W związku z tym, możliwe jest dodanie w umowie spółki postanowienia wskazującego, że za prowadzenie spraw spółki komplementariuszowi spółki komandytowej przysługuje wynagrodzenie, a wysokość tego wynagrodzenia ustalą wspólnicy w drodze uchwały. Również komandytariusz spółki komandytowej może otrzymać tego typu wynagrodzenie, choć w tym przypadku możliwość prowadzenia przez niego spraw spółki musi zostać przewidziana w umowie spółki. Więcej na temat opodatkowania wynagrodzenia komandytariusza za prowadzenie spraw spółki przeczytasz w artykule Jak opodatkowane jest odpłatne prowadzenie spraw spółki przez komandytariusza? 

   

  Co istotne,  w przypadku, gdy komplementariusz jest osobą fizyczną, takie wynagrodzenie zaliczane jest do przychodów z innych źródeł. To powoduje, iż od wypłacanego wynagrodzenia spółka nie jest zobowiązana do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy (podatek rozlicza komplementariusz w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, na podstawie wystawionego przez spółkę PIT-11).

   

  Ponadto wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki komandytowej nie zostało także  wymienione w katalogu przychodów objętych obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Oznacza to, że taka forma wynagrodzenia nie podlega obciążeniom z tytułu obowiązkowych składek zdrowotnych czy społecznych.

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz!

   

  Wynagrodzenie komplementariusza – kiedy się opłaca?

   

  Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki komplementariusz rozlicza według skali podatkowej. Oznacza to, że dochód do wysokości 30.000 zł rocznie jest zwolniony z opodatkowania PIT. A że nie jest również obciążony żadnymi składkami, zwłaszcza zdrowotnymi, to pierwsze 30.000 zł w roku jest wolne od wszelkich obciążeń publicznoprawnych.

   

  Od 1 lipca 2022 r., wynagrodzenie przewyższające 30.000 zł, a nieprzekraczające 120.000 zł rocznie jest objęte stawką 12% PIT, natomiast nadwyżka ponad tę kwotę stawką 32% PIT. Oczywiście przy założeniu, że komplementariusz nie osiąga innych dochodów opodatkowanych wg skali (np. z umowy o pracę, zlecenia, emerytury), bo one również wyczerpują limity dla kwoty wolnej i pierwszego progu podatkowego.

   

  W przypadku wypłaty zysku, efektywne opodatkowanie komplementariusza (łączące w sobie PIT od otrzymanego zysku i CIT zapłacony przez spółkę) nie będzie wyższe niż 19%. Wynika to z możliwości odliczenia przez komplementariusza podatku zapłaconego przez spółkę komandytową od kwoty podatku od kwoty wypłaconego zysku. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule Spółki komandytowe i ich wspólnicy po zmianach przepisów – jak są opodatkowani od 2021 r.?  Warto jednak pamiętać, że powyższa możliwość odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę komandytową od kwoty podatku od zysku nie dotyczy zaliczek na poczet zysku wypłacanych w trakcie roku, co do których organy skarbowe uznają, że nie można do nich zastosować odliczenia CIT zapłaconego przez spółkę (więcej na ten temat tutaj). Oznacza to, że wypłata wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw przez komplementariusza może być dobrym sposobem na bieżące wypłacanie środków ze spółki, w trakcie roku podatkowego.

   

  Poniższa tabela przedstawia porównanie efektywnego opodatkowania oraz wyznacza próg opłacalności dla wypłat z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie spraw i wypłaty zysku dla komplementariusza.

   

  Podstawa opodatkowania (rocznie)

  120.000 zł

  187.629 zł

  212.307 zł

  Efektywne opodatkowanie: wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki

  9%

  17,29%

  19%

  Efektywne opodatkowanie: wypłata zysku (spółka na CIT 9%)

  17,29%

  17,29%

  17,29%

  Efektywne opodatkowanie: wypłata zysku

  (spółka na CIT 19%)

  19%

  19%

  19%

   

  Efektywny ciężar opodatkowania z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki może więc być znacznie niższy niż z tytułu wypłaty zysku. Choć oczywiście w ściśle określonych granicach. Dodatkowo, gdy komplementariuszy jest kilku, to w/w limity odnoszą się do każdego z nich z osobna. Może to więc pozwolić na wypłatę za spółki całkiem istotnych kwot przy niskich obciążeniach fiskalnych.

   

  W przypadku spółki komandytowej opodatkowanej 9% CIT, efektywne opodatkowanie zysku wypłaconego komplementariuszowi (z uwzględnieniem CIT zapłaconego przez spółkę) wynosi nie więcej niż 17,29%. W przypadku wynagrodzenia komplementariusza, taki poziom obciążeń PIT zostanie osiągnięty dopiero po przekroczeniu poziomu ok. 187.629 zł rocznie (ok. 15.635 zł miesięcznie).

   

  Z kolei efektywne opodatkowanie zysku wypłacanego komplementariuszowi ze spółki opodatkowanej 19% CIT nie przekracza 19%. Aby uzyskać taki poziom opodatkowania wynagrodzenia komplementariusza, musiałoby ono wynieść ok. 212.307 zł rocznie (ok. 17.692 zł miesięcznie).

   

  Dodatkowo należy zaznaczyć, iż wynagrodzenie komplementariusza jest dla spółki komandytowej kosztem podatkowym, wpływającym na obniżenie podstawy opodatkowania CIT (wypłata zysku takim kosztem nie jest).

   

  Odpłatne prowadzenie spraw spółki przez komplementariusza w wielu przypadkach może być zatem w pewnych kwotowych granicach najbardziej optymalną formą bieżącego wypłacania zysków. Jest to rozwiązanie tym bardziej godne rozważenia, że nadal dużo wątpliwości i ryzyko sporu z organami podatkowymi budzi kwestia opodatkowania zaliczek na poczet zysku wypłacanych w trakcie roku.

   

  Piotr Zarański

  Kinga Marosz

  Krzysztof Kaczmarek

  Tagi komplementariusz spółka komandytowa wypłata ze spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komplementariusz spółka komandytowa wypłata ze spółki