Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  28.07.2021

  Wspólnicy spółki komandytowej nadal rozliczą stratę z lat ubiegłych!

  Wspólnicy spółki komandytowej nadal rozliczą stratę z lat ubiegłych!

  Do 1 stycznia 2021 r. (lub 1 maja w przypadku dobrowolnego odroczenia opodatkowania CIT) dochody i straty podatkowe generowane za pośrednictwem spółki komandytowej rozliczali jej wspólnicy. Obecnie wprawdzie spółki komandytowe są podatnikami CIT, co jednak ważne - straty podatkowe z okresu sprzed opodatkowania spółek komandytowych nie przepadają, a wspólnicy nadal będą mogli je rozliczyć!

   

   

  Straty podatkowe spółek komandytowych – jak są rozliczane?

   

  Zgodnie z ogólną zasadą, straty podatkowe rozliczane są w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych w ten sposób, że pomniejszają odpowiednio dochód do opodatkowania powstały w ramach tego samego źródła.

   

  Dotychczas wspólnicy zaliczali dochody osiągane za pośrednictwem spółek komandytowych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - mogli więc kompensować straty z dochodami z samej spółki komandytowej, a także z innymi dochodami z tego samego źródła, jak ze spółki jawnej czy jednoosobowej działalności gospodarczej.

   

  Wraz z objęciem spółek komandytowych CIT, ich wspólnicy nie opodatkowują już dochodów osiąganych za pośrednictwem spółki, nie rozliczają też bieżących strat podatkowych. Wszelkie rozliczenia w zakresie podatku dochodowego prowadzi obecnie sama spółka, wspólnicy płacą natomiast zryczałtowany podatek dochodowy wyłącznie od wypłaconych dywidend, które zaliczają do źródła: przychody z kapitałów pieniężnych.

   

  Straty podatkowe sprzed opodatkowania CIT nie przepadają!

   

  Dowiedz się więcej o spółce komandytowej! Zamów V wydanie książki “Komandytowa” w wygodnej formule pytań i odpowiedzi, dzięki której szybko znajdziesz odpowiedź na nurtujące pytania! 

   

  Mimo że to spółka, a nie wspólnicy, są obecnie podatnikami w zakresie dochodów osiąganych przez spółkę, wspólnicy nadal mają możliwość rozliczenia strat podatkowych, które powstały w okresie przed opodatkowaniem spółek komandytowych CIT, tj. w okresie 5 lat podatkowych przed 1 stycznia lub 1 maja 2021 r. i były zaliczane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

   

  Przede wszystkim, jeżeli wspólnicy spółki komandytowej mają także inne dochody zaliczane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, to rozliczą stare straty ze spółki komandytowej na dotychczasowych zasadach – kompensując je z dochodami np. ze spółki jawnej niebędącej podatnikiem CIT czy z jednoosobowej działalności gospodarczej.

   

  Nie wszyscy wspólnicy spółek komandytowych prowadzą jednocześnie inne działalności, z których dochody zaliczają do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Co ważne, również ci wspólnicy zachowają możliwość rozliczenia strat z lat ubiegłych, jednak na szczególnych zasadach. Straty z lat ubiegłych, zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, będą bowiem kompensowane z przychodem osiągniętym w związku z wypłatą dywidendy, zaliczanej do przychodów z kapitałów pieniężnych.

   

  Jest to wyjątek, w którym strata z jednego źródła przychodu będzie mogła być rozliczona z dochodem osiągniętym z innego źródła. Jeżeli wspólnik ma nierozliczone straty z lat ubiegłych, spółka powinna je uwzględnić już na etapie poboru zaliczki od wypłaconej dywidendy – jeżeli strata będzie wyższa niż dywidenda, podatek w ogóle nie zostanie w takim przypadku pobrany.

   

  Odliczenie straty z lat ubiegłych – czy możliwe od każdej wypłaty dywidendy?

   

  Warto pamiętać, że nie każda wypłata zysków do wspólników spółki komandytowej jest opodatkowana, w związku z czym nie zawsze będzie możliwość uwzględnienia straty przy wypłacie dywidendy. Przede wszystkim komplementariusz w praktyce nadal jest jednokrotnie opodatkowany, ponieważ ma on możliwość uwzględnienia w podatku dochodowym od otrzymanej dywidendy kwoty CIT zapłaconego przez spółkę od jej bieżących dochodów. Komandytariusz, jeżeli nie dotyczy go żadne ze szczególnych wyłączeń (np. nie jest jednocześnie członkiem zarządu komplementariusza) ma natomiast możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania 50% dochodów (maksymalna kwota zwolnionego przychodu wynosi 60 tys. zł rocznie). Dodatkowo, wypłata zysków do wspólników będących podatnikami CIT może korzystać z tzw. zwolnienia dywidendowego, o którym piszemy szerzej w artykule Wypłata z zysku na rzecz komandytariusza objęta zwolnieniem dywidendowym, a wypłata startych zysków, osiągniętych przez spółkę komandytową jeszcze przed objęciem CIT nie podlega w ogóle opodatkowaniu, o czym więcej w artykule Wypłata starych zysków spółki komandytowej bez podatku dochodowego 

   

  Skontaktuj się z naszymi Specjalistami i dowiedz się więcej na temat zmian w zasadach rozliczeń podatkowych spółki komandytowej w związku z opodatkowaniem CIT.

   

  Karolina Kroczak

  Tagi CIT komandytowa strata

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT komandytowa strata